Martyrer

Apostlagärningarna 7:54 När de hörde detta blev de ursinniga och gnisslade tänder mot Stefanus. 55 Men fylld av den helige Ande lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida, 56 och han sade: "Se! Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida."
57 Då skrek de högt och höll för öronen och stormade fram mot honom alla på en gång, 58 och de släpade ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. 59 Så stenade de Stefanus, medan han bad och sade: "Herre Jesus, ta emot min ande." 60 Sedan föll han på knä och ropade med hög röst: "Herre, ställ dem inte till svars för denna synd!" Med de orden somnade han in. Och Saulus hade samtyckt till att han dödades.
Stefanus räknas som den första martyren. Idag får vi tänka på ochbe för alla de kristna som får lida för sin tro idag..

Västra Muren

2 Krön:6:32 Också om en främling, en som inte är av ditt folk Israel, kommer från något land långt borta på grund av ditt stora namn och din starka hand och din uträckta arm, om han kommer och ber vänd mot detta hus,33 hör det då från himlen där du bor och gör allt som främlingen ropar till dig om. Så ska alla folk på jorden lära känna ditt namn och frukta dig, som ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus som jag har byggt är uppkallat efter ditt namn. En orsak till att så många pilgrimer kommer till Västra Muren i Jerusalem och ber. Bön vid Västra Muren

Be efter Guds vilja

 Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. FÖRSTA JOHANNESBREVET 5:14-15 Obs . att det står efter Hans vilja. Vi kan inte tro att vi ska få vad som helst  när vi ber honom. Den här versen kompletterar det bibelord som vi läste den 5/12 . Hur vet jag då vad som är Guds vilja? Oftast kan vi använda sunda förnuftet, vi kan inte be om något som är skadligt för oss eller våra medmänniskor, inte heller om något som inte stämmer med bibelordet, eller som vi känner genom den Helige Ande i oss att det är fel. Annars kan vi ha stor frimodighet. Får vi ändå inte bönesvar kanske det inte är en bön efter Guds vilja eller också är inte tiden inne än för bönesvar.

Bed för den plats där du bor.

”Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång.” ‭‭Jeremia‬ ‭29:7‬ ‭B2000‬‬ http://bible.com/154/jer.29.7.b2000 En viktig uppgift för oss kristna att be för det land och den plats där vi bor. Dagens sång: Be för Sverige

Bön i ensamhet

Matt.14:22 Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände i väg folket. 23 När han hade skickat i väg dem, gick han upp på berget för att få vara sig själv och be.

Jesus får veta att hans älskade vän Johannes dödats på ett fruktansvärt sätt. Han drar sig tillbaka i ensamhet för att sörja och be, men människorna upptäcker vart han dragit sig undan och följer efter. Jesus förbarmar sig över dem botar sjuka och ger dem bröd. Sedan skickar han iväg folket och lärjungarna för att få vara ensam. Vid svåra händelser i livet kan det vara gott att dra sig undan och vara ensam med Herren.

Sista orden i bibeln

För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok. Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom Herre Jesus! (‭Uppenbarelseboken‬ ‭22‬:‭18-20‬ SFB14)

Jesus

  Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. (‭Kolosserbrevet‬ ‭2‬:‭6-7‬ SFB14)  Datorkrångel en tid. Kanske dags för en ny? Får försöka mig på att skriva på paddan men gillar datorn bättre. Lev i honom! Hur gör jag det kanske du undrar. Genom undervisning blir vi grundade i tron, genom att vi låter vår tacksamhet flöda över får vi ett innerligt förhållande till Jesus. Jag vill jämföra med ett äktenskap.  Jag hörde för en tid sedan om vilka äktenskap som håller. Det var de där makarna var uppmärksamma på varandra och såg till varandras behov. Tänk dig ett äktenskap där det inte finns någon tacksamhet. Det blir kallt och hårt. Jag har fått uppleva mycket tacksamhet från min Knuts sida och det har gjort att min kärlek stått sig genom alla prövningar. Det har gjort att jag kunnat visa tacksamhet tillbaka. Jesus har gett oss den största gåva vi kan få ,, genom att han dog på korset för våra synder. Tänk vilken anledning vi har att överflöda i tacksamhet mot honom. Jag får dra in Knut i den här berättelsen igen. när vi träffades blev jag så glad av att det inte gick en dag utan att han tackade Jesus för frälsningen, en bra förebild tycker jag.

Namnet Jesus

Kol. 3:17  Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Om vi gjorde allting i Herren Jesu namn.  Hur underbar skulle inte jorden bli att leva på då. Bön: Herre, vi tackar dig för allt gott du ger oss i Jesu Kristi namn Dagens sång: Namnet Jesus

Bön

Luk. 5:16 men Jesus drog sig ofta undan till öde trakter och bad. Jesus får vara vårt föredöme här som alltid. Vi behöver ha en sådan öde plats, dit vi kan dra oss undan och be. Här är ett exempel till: - Matt. 6: 6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Två exempel på att be enskilt, Bör vara både ock, för det är väldigt härligt att be många tillsammans också. Det sista bibelordet handlar egentligen om att det är bättre att gå in i sin kammare och be än att be offentligt för att göra sig märkvärdig inför människorna. Bön:Tack Herre för den frid och glädje det ger att be enskilt till dig. Dagens sång:En liten stund med Jesus.

Överenskommelsebön

Matt. 18: 19 Vidare Jesus: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. 20 Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem." Det här bibelordet visar på styrkan att be flera tillsammans.Det är viktigt att be enskilt men mycket viktigt att be tillsammans. När vi ber tillsammans i en hemgrupp eller i kyrkan blir det extra kraft i bönen. Förutsättningen är att vi har kommit överens om att be i ett visst ämne. Är vi inte eniga är det tämligen meningslöst att be. Vilken uppmuntran det ligger i ordet: - 20 Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem." Bön: Tack Herre för att du hör oss både när vi ber ensamma och när vi ber gemensamt. Dagens sång: Det är ingen hemlighet  

Uthållig bön

Kol. 4:2 Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Vi ska hålla ut i bön, därför att då visar vi Gud att vi är angelägna. Det här med tacksägelse är så viktigt. Det blir så lätt att vi tjatar och tjatar på Gud men glömmer bort att tacka honom för det vi har fått eller har. Tack o Gud

Änglar

 
Ängel
Ängel
Upp. 22:8 Det är jag, Johannes, som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat mig detta. 9 Men han sade till mig: "Gör inte det! Jag är tjänare liksom du och dina bröder profeterna och de som håller fast vid orden i denna bok. Gud skall du tillbe." Det här bibelordet kommer från den sista boken i bibeln. I den berättar aposteln Johannes om hur det kommer att bli i den yttersta tiden. Det är en ängel som visar honom allt i olika scener. När profetiorna färdiga kan det ju falla sig naturligt att Johannes faller ner inför ängeln i tillbedjan. Men i hela bibeln är det väldigt noga med att det bara är Gud som vi ska tillbe. Vi ska inte tillbe änglar, andra människor, stenar eller vad vi nu kan hitta på att tillbe. Gud är en och honom ska vi tillbe. Bön: Gud vi tillber dig. Du är den ende, den högste, alltings skapare. Vi lovar ditt heliga namn. Lovsång  

Bed

Bed och ni skall få

Matt. 7:7 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. 9 Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, 10 eller en orm, när han ber om en fisk? 11 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom. Bön är mycket viktigt. Betydelsefullt med det som står i sista versen.Vi behöver inte vara rädda för bönesvaret. Vi ser här att vår Fader i himmelen ger gott åt dem som ber till Honom. Det kanske är orsaken till att vi inte får svar på våra böner alltid. Det är inte säkert att det skulle vara bra för oss att få det vi ber om. Samtidigt visar första delen av bibelordet att vi inte ska ge oss för lätt. Det står inte knacka utan bulta. Har du ett angeläget böneämne, bulta med dina böner och du ska få bönesvar. Gud vill att vi ska vara intensiva i vår gemenskap med honom, inte rädda och försagda. Bön: Herre lär oss be!

Jesus går på vattnet

Matt 14;28 Petrus sade: "Herre, om det är du, så befall att jag skall komma till dig på vattnet." 29 Jesus sade: "Kom!" Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. 30 Men när han såg hur häftigt vinden låg på, blev han rädd och började sjunka. Då ropade han: "Herre, hjälp mig!" 31 Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade: "Så lite tro du har! Varför tvivlade du?" 32 De steg i båten och vinden lade sig. 33 Och de som var i båten tillbad honom och sade: "Du är verkligen Guds Son." I den här berättelsen är lärjungarna ute och seglar på genesarets sjö. Då kommer Jesus till dem gående på vattnet. Petrus är då så modig att han går ut på vattnet, men blir rädd och börjar sjunka, men Jesus är där och tar emot honom. Som kristna kan vi ofta komma i sådana situationer. Vi upplever att Jesus kallar på oss, att han vill att vi ska göra något speciellt. Att då göra som Petrus gjorde är det rätta. Att gå i tro. Jesus är ju där och fångar upp oss och hjälper oss tillrätta. En särskild situation som jag tänker på är när du känner dig manad att lämna ditt liv i Guds hand att bli frälst. Det kan kännas som att kasta sig utför ett brant stup och inte veta var du hamnar, men när du har gjort det märker du att det är en lina som fångar upp dig, det blir ett bungyjump. Jesus är där och ser till att det går bra. Bön: Herre hjälp mig att gå i tro när du kallar.  

Herrens Härlighet

Upp. 1:8 Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige 17 När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste 18 och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet Uppenbarelseboken börjar med att lärjungen Johannes får se Jesus Kristus. Han har kommit ner till Jorden för att berätta för Johannes om den Yttersta tiden som Uppenbarelseboken handlar om. Synen är så mäktig att Johannes faller ner som död. Jag har tidigare skrivit om hur ofattbart stor Gud är. Vi kan aldrig fatta det. En dag när vi får se honom ansikte mot ansikte kanske vi kommer att göra det. Johannes fattade väl en liten del av det.  Jesu makt visar sig i detta att han har nycklarna till döden och helvetet. Bön: Herre vi faller ner inför dig i beundran inför din härlighet.      

Att göra gott

Gal. 6:9 Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp. 10 Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro. Vad är det vi ska skörda? Jag tror att det är att vi ska vinna människor för Gud. genom vårt uppträdande. Att det innebär att Gud leder oss till de människor som behöver hjälp och som sedan vinns för Gud. Bön: Tack Herre att du vill hjälpa oss att göra gott mot våra medmänniskor, Du som har gjort så mycket gott för oss när du bar våra synder på korset så att vi kan få frid genom syndernas förlåtelse.

Bön i Anden

Rom.8: 26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27 och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. Har du varit med om någon gång att du inte vet hur du ska be. Du har ett stort problem, men du vet inte den bästa lösningen på det. Hur ska du be då?  I den här versen ser du att Anden kommer till hjälp. Du får alltså säga till Gud - Herre du ser att jag inte vet hur jag ska be i den här situationen, men jag lägger den fram inför dig därför att Du vet vad som är bäst. -Då ber Anden för dig på rätt sätt eftersom han vet vad Gud vill. Att be i tungor är också ett sätt att be i Anden.  då leder Han mina hemliga böner så att det blir rätt. 1 Kor. 14:. 2 Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, när han i sin ande talar hemligheter. Bön: Herre lär mig att be!

Dömande

Sak. 7:9 Så säger HERREN Sebaot: "Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. 10 Förtryck inte änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan." Det här var en regel som gavs till Israel redan på gamla testamentets tid. Samma regel gäller än idag.Vi ska ha ett öppet hjärta för de här kategorierna, och stötta där vi kan. Bön: Herre hjälp oss att ha detta bibelord brinnande ,. I dessa dagar tänker vi särskilt på alla främlingar, som kommer till vårt land.  Hjälp oss att inte tänka ont mot dem i våra hjärtan.

Förvaltarskap

'Bra!', sa hans herre. 'Du är en god och pålitlig tjänare. Du har troget förvaltat den lilla summa du fick. Därför ska du få ansvar för mycket mer. Kom in och dela glädjen med mig!' (‭Matteus‬ ‭25‬:‭21‬ BSV) Det här avsnittet  är en liknelse där Jesus berättar om hur  en man med stor förmögenhet reser bort och överlämnar åt några tjänare att förvalta pengarna. Två  skötte sig bra och fördubblade summan de hade fått, en gick bara och grävde ner pengarna och lämnade tillbaka samma summa. Det Jesus menar här är att vi fått olika gåvor och egenskaper i våra liv. Han vill att vi ska använda dem så att de utvecklas. Du kanske tycker att du är helt oduglig och inte kan göra något för Gud. Alla har fått något. Om du använder dina gåvor förmeras dom och blir till välsignelse. Bön: Herre hjälp oss att använda våra gåvor och talanger på rätt sätt.

Jesus

Joh.1:12  Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Genom att vi tar emot  Jesus blir vi Guds barn. Underbart!!! Namnet Jesus  En sång som säger allt om hur det är att ta emot Jesus. Johannes första kapitel handlar om hur det var när Jesus började sin verksamhet på jorden och hur Johannes vittnar om att Han ska komma. Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Ordet = Jesus Här ser vi hur Jesus var med i skapelsen. Han var hos Gud innan världen blev till Joh 1: 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud* och är hos Fadern, har gjort honom känd. Jesus är ett med Fadern. Joh. 1:32 Johannes vittnade och sade: "Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. 33 Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den som du ser Anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige Ande. 34 Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds Son." Genom Jesus får vi del av den Helige Ande. Här har vi hela treenigheten i samma kapitel . Fader, Son och Helig Ande. Alla förenade till ett. Vi har en  Gud. Bön: Herre Jesus, vi tar emot dig. Vi vill bli Guds barn. Tack för den gåva som du ger oss att vi då blir Guds barn och får evigt liv tillsammans med dig.