syndernas förlåtelse

Därför ska ni veta, bröder, att det är genom Jesus som syndernas förlåtelse förkunnas för er. Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. (‭Apostlagärningarna‬ ‭13‬:‭38-39‬ SFB

Omvändelse

Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde Vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: "Saul! Saul! Varför förföljer du mig?" Då frågade han: "Vem är du, Herre?" Rösten svarade: "Jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in till staden, så ska du få veta vad du måste göra." (‭Apostlagärningarna‬ ‭9‬:‭1-6‬ SFB Det är alltid intressant att höra berättelser om omvändelser. Alla har sin egen historia. Paulus hade sin, vilken var omvälvande med ljussken och en röst som talade till honom. För andra kan det vara som en stilla förvissning: - jag vet att jag är frälst. För mig var det så att jag började gråta och bara kände: - Jesus kom in i mitt hjärta, jag vill leva resten av mitt liv tillsammans med dig. Det var på ett ungdomsläger i Nås och jag var 17 år. Efteråt sa någon: tja.......lägerfrälsning det vet man ju hur det är med det, masspsykos som försvinner lika fort som det har börjat, men det har det inte gjort.  Jag är glad att jag fortfarande får tillhöra honom. Det har varit en hjälp i alla livets förhållanden. Gör som jag lämna ditt liv i Guds hand. Du kommer inte att ångra dig. Ta gärna kontakt med mig på min emailadress . birgitta.bjorn@gmail.com Sång: Jag fann en frälsning  

Rättfärdighet

Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. (‭Romarbrevet‬ ‭3‬:‭21-26‬ SFB14) Tror du på Jesus så är du rättfärdig! Det kan kännas högmodigt att säga: - Jag är rättfärdig. (Jantelagen?) Det står faktiskt så i bibelordet. Gud är den som är rättfärdig och kan ge oss rättfärdighet när vi tror på Jesus Kristus. Det är särskilt levande för oss när vi tar del av påskens budskap. Det är av nåd Guds gåva.

Jesu avskedsbön och förbön för lärljungarna.

Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem så som du har älskat mig. (‭Johannesevangeliet‬ ‭17‬:‭20-23‬ SFB14 Ett ord liknande det som vi läste för ett par dagar sedan: - . Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Tänk så svårt vi kristna har haft att leva upp till detta. För oss har det varit viktigare med att vi haft samma syn på ritualer och ordningar än att själva tron på Jesus Kristus förenar oss. Det är tron på Jesus Kristus och det han har gjort genom sin död på korset och genom uppståndelsen som gör oss till ett.

Den samariska kvinnan

Och Jesus kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: "Ge mig lite att dricka." Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sade till honom: "Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka?" Judarna umgås nämligen inte med samarierna. (‭Johannesevangeliet‬ ‭4‬:‭5-9‬ SFB14) Det här är ett av de bästa kapitlen i Bibeln tycker jag. Jesus struntar ,bara i de här verserna, i två av den tidens regler. Han talar med en främmande kvinna, otänkbart på den tiden. Han struntar också i rasfördomar, en jude fick inte prata med en samarier. Han kan verkligen vara vårt föredöme. Senare i kapitlet gör Jesus upp med ytterligare en fördom. Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem." Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. (‭Johannesevangeliet‬ ‭4‬:‭20-21‬ SFB14)  Jesus ger oss frihet att be var som helst. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." (‭Johannesevangeliet‬ ‭4‬:‭23-24‬ SFB14) Läs gärna hela kapitlet och du får se hur Jesus genom samtalet upprättar kvinnan som inte hade något värde i människornas ögon. Genast börjar hon tjäna Honom genom att vittna om Jesus och hela stan kom för att lyssna till Honom. Bön: Herre tack för att vi kan tillbe dig i ande och sanning var vi än befinner oss. Sång:  Det finns en källa        

Jesus

  Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. (‭Kolosserbrevet‬ ‭2‬:‭6-7‬ SFB14)  Datorkrångel en tid. Kanske dags för en ny? Får försöka mig på att skriva på paddan men gillar datorn bättre. Lev i honom! Hur gör jag det kanske du undrar. Genom undervisning blir vi grundade i tron, genom att vi låter vår tacksamhet flöda över får vi ett innerligt förhållande till Jesus. Jag vill jämföra med ett äktenskap.  Jag hörde för en tid sedan om vilka äktenskap som håller. Det var de där makarna var uppmärksamma på varandra och såg till varandras behov. Tänk dig ett äktenskap där det inte finns någon tacksamhet. Det blir kallt och hårt. Jag har fått uppleva mycket tacksamhet från min Knuts sida och det har gjort att min kärlek stått sig genom alla prövningar. Det har gjort att jag kunnat visa tacksamhet tillbaka. Jesus har gett oss den största gåva vi kan få ,, genom att han dog på korset för våra synder. Tänk vilken anledning vi har att överflöda i tacksamhet mot honom. Jag får dra in Knut i den här berättelsen igen. när vi träffades blev jag så glad av att det inte gick en dag utan att han tackade Jesus för frälsningen, en bra förebild tycker jag.

Sinnesändring

Fil. 3:7 Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. 8 Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp, för att vinna Kristus 9 och bli funnen i honom – inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Paulus skriver här om sig själv. Innan han mötte Jesus hade han ett helt annat liv. Han levde enligt Mose lag och följde den på alla områden.  Han t.o.m. förföljde församlingen. Att bli kristen betyder inte bara att ansluta sig till en religion. Att bli kristen innebär att jag lämnar mitt liv i Jesu händer.Det blir ett helt annat liv. Det här kan vara en svårighet för många. Jag vill inte bli en kristen för då får jag inte göra si , jag får inte göra så. Har jag tagit emot Jesus i mitt hjärta ändras mitt synsätt på livet. Jag vill leva på ett annat sätt. -jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus säger Paulus. Så är det . Bön: Tack Jesus för att du är vår Frälsare . Tack för att du förvandlar våra liv. Dagens sång: Så helt förlåter Gud Daniel Viklund

Kallelsen

2 Tim. 1:9 Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet.

Rättfärdighet genom tro

Rom. 10:För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. 10 Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 11 Skriften säger: Ingen som tror på honom ska stå där med skam . 12 Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samme Herre, och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. 13 Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Judarna levde efter Mose lag, alltså bl.a. de tio budorden, men Paulus undervisar mycket här i Romarbrevet om att vi blir inte frälsa genom gärningar utan genom tro. Det var det här som blev så levande för Luther en gång på 1500-talet och blev en sån befrielse för honom. 13 Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. det är genom Guds nåd som vi blir frälsta inte genom att vi gör goda gärningar. Vill vi leva i tro på Jesus så följer de goda gärningarna på ett naturligt sätt utan stress . Bön: Tack för din nåd emot oss, att det inte är genom laggärningar vi blir frälsta. Dagens sång: Amazing grace  

Förlåtelse

Matt 9:2 Där kom några till honom med en förlamad man som låg på en bädd. Jesus såg deras tro och sade till den lame: "Var lugn, mitt barn. Dina synder är förlåtna." 3 Några skriftlärda tänkte inom sig: "Han hädar!" 4 Jesus såg deras tankar och sade: "Varför tänker ni så ont i era hjärtan? 5 Vad är lättast, att säga: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Res dig och gå? 6 Men för att ni ska veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig" – och nu talade han till den lame: "Res dig, ta din bädd och gå hem!" 7 Då reste mannen sig upp och gick hem. 8 När folket såg det, greps de av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människor.
 Ett mycket härligt bibelställe. Först serJesus den lames kamrater, han ser deras tro, att de gjort besväret att ta den lame till Jesus. På ett annat ställe står det att de tog honom dit genom att fira ner honom från taket. Vilken tro på Jesus förmåga de hade och vilken kärlek till kamraten de visade när de ansträngde sig så för honom. Sedan såg Jesus till mannens största behov. det var inte att bli helad till kroppen utan att han fick sina synder förlåtna. Synderna kanske var ett hinder för mannen att bli helad. När mannen kom inför Jesus som var absolut syndfri kunde mannens synder bli ett hinder för honom då de blev så uppenbara för honom. jesus såg i sin kärlek till honom och förlät honom hans synder. Vän av ordning (fariseerna) tänker då,och Jesus förstår vad de tänker -Ingen människa kan förlåta synder- Som för att bevisa att han har makt att förlåta synder helar han honom också till kroppen. Här ser du vad som är viktigast. Att du får dina synder förlåtna. Kom  till Jesus idag och få dina synder förlåtna, och du kan även bli helad. Bön: Herre jag kommer till dig idag och ber om syndernas förlåtelse, Tack för att jag får det och du räddar ( frälser) mig. Dagens predikan: Synd och förlåtelse " Frank Mangs" Dagens sång: Så helt förlåter Gud

I världen

Mark, 2:15 När Jesus sedan låg till bords i hans hus, var det många publikaner och syndare* som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Många av dem följde honom. 16 De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt tillsammans med publikaner och syndare, och de frågade hans lärjungar: "Varför äter han med publikaner och syndare?" 17 Jesus hörde det och sade till dem: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare." Det här är ett mycket viktigt ord.  Vi kristna har ofta blivit anklagade för att vara skenheliga, att isolera oss från omvärlden.att vara moraliserande och dömande Vi är satta här i världen för att leva i verkligheten, att vara vittnen om Jesus i vardagen. Jag har för mig att det står någonstans i bibeln att vi ska leva i världen men inte av världen, men jag kan inte hitta det. Kanske du som läser detta vet var det står? Skriv då i kommentaren. Det är precis det som Jesus menar här. Hur ska vi kunna vinna människor för Jesus om vi bara isolerar oss i våra kyrkor. Jesus sa.    -Mqtt. 3:17  17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Bön: Herre hjälp oss att vara ljus i världen Dagens sånger :Så helt förlåter Gud                             Sargad eländig förtvivlad jag var

Frälsningens dag

2 Kor. 6: 2  Gud säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. Ett mycket viktigt bibelord. Du kanske skjuter upp den dagen som ska bli din frälsnings dag. Nu är den dagen. Vi vet inte om det blir någon morgondag för oss. Våga att ta steget nu. Bön: Herre jag kommer just nu till dig Jag lämnar mitt liv i dina händer. Dagens sång. Ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla

Jesus går på vattnet

Matt 14;28 Petrus sade: "Herre, om det är du, så befall att jag skall komma till dig på vattnet." 29 Jesus sade: "Kom!" Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. 30 Men när han såg hur häftigt vinden låg på, blev han rädd och började sjunka. Då ropade han: "Herre, hjälp mig!" 31 Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade: "Så lite tro du har! Varför tvivlade du?" 32 De steg i båten och vinden lade sig. 33 Och de som var i båten tillbad honom och sade: "Du är verkligen Guds Son." I den här berättelsen är lärjungarna ute och seglar på genesarets sjö. Då kommer Jesus till dem gående på vattnet. Petrus är då så modig att han går ut på vattnet, men blir rädd och börjar sjunka, men Jesus är där och tar emot honom. Som kristna kan vi ofta komma i sådana situationer. Vi upplever att Jesus kallar på oss, att han vill att vi ska göra något speciellt. Att då göra som Petrus gjorde är det rätta. Att gå i tro. Jesus är ju där och fångar upp oss och hjälper oss tillrätta. En särskild situation som jag tänker på är när du känner dig manad att lämna ditt liv i Guds hand att bli frälst. Det kan kännas som att kasta sig utför ett brant stup och inte veta var du hamnar, men när du har gjort det märker du att det är en lina som fångar upp dig, det blir ett bungyjump. Jesus är där och ser till att det går bra. Bön: Herre hjälp mig att gå i tro när du kallar.