Dumma och meningslösa dispyter

Fly ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Men avvisa dumma och meningslösa dispyter. Du vet att de föder strider, och en Herrens tjänare ska inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. Han ska i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske låter Gud dem omvända sig, så att de kommer till insikt om sanningen och nyktrar till ur djävulens snara, där de hålls fångna så att de gör hans vilja. (‭Andra Timoteusbrevet‬ ‭2‬:‭22-26‬ SFB14)

ger kärlek insikt och gott omdöme?

”Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme, så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag,” ‭‭Filipperbrevet‬ ‭1:9-10‬ ‭SFB14‬‬ http://bible.com/1223/php.1.9-10.sfb14

Rättfärdighet

Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. (‭Romarbrevet‬ ‭3‬:‭21-26‬ SFB14) Tror du på Jesus så är du rättfärdig! Det kan kännas högmodigt att säga: - Jag är rättfärdig. (Jantelagen?) Det står faktiskt så i bibelordet. Gud är den som är rättfärdig och kan ge oss rättfärdighet när vi tror på Jesus Kristus. Det är särskilt levande för oss när vi tar del av påskens budskap. Det är av nåd Guds gåva.

Främlingen

Ty HERREN, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den Gud som är stor och väldig och inger fruktan, som inte är partisk och inte tar mutor. Han skaffar den faderlöse och änkan rätt, han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Också ni skall älska främlingen för ni har själva varit främlingar i Egyptens land. HERREN, din Gud, skall du frukta, honom skall du tjäna, honom skall du hålla dig till, och vid hans namn skall du avlägga din ed. Han är din berömmelse, han är din Gud, med dig har han gjort de stora gärningar som inger fruktan och som du med egna ögon har sett. (‭Femte Moseboken‬ ‭10‬:‭17-21‬ SFB14) Ett inlägg i debatten om flyktingar och romer. Det här säger Mose när han håller sitt avskedstal till Israels folk. Sång: Stor är vår Gud

Ett nytt bud

Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig, och som jag sade till judarna säger jag nu till er: Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar." (‭Johannesevangeliet‬ ‭13‬:‭33-35‬ SFB14) Så mycket det ligger i det här bibelordet. Grunden för att vinna andra människorna för Jesus.

En kvinna visar sin kärlek till Jesus

Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lasarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp, och Lasarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften från oljan. (‭Johannesevangeliet‬ ‭12‬:‭1-3‬ SFB14) Maria smörjer Jesu fötterHär är ett nytt bibelställe om Marta och Maria. Åter arbetar Marta med det praktiska och Maria visar sin hängivenhet för Jesus på ett annat sätt. Inget är mer värt än det andra. Att Jesus gick med på ett sånt slöseri! Han såg kärleken som låg bakom.  

Otrohet

Då förde de skriftlärda och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sade: "Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du?" Detta sade de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom, reste han sig och sade: "Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne." Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån en efter en, de äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sade till henne: "Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig?" Hon svarade: "Nej, Herre." Då sade Jesus: "Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda nu inte mer!" (‭Johannesevangeliet‬ ‭8‬:‭3-11‬ SFB14) Åter en berättelse om Jesus och en kvinna. När jag läste de här verserna idag så var det en mening som jag inte tänkt på förut. - Detta sade de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Deras tanke var alltså att Jesus skulle stoppa steningen fysiskt och de skulle kunna säga att han gått emot lagen, men Jesus räddar kvinnan på ett vist sätt. Det är verkligen en fin berättelse Nästa mening som fascinerar mig är denna. - Då sade Jesus: "Inte heller jag dömer dig. Han var den ende som kunde döma henne därför att han var utan synd, men i sin kärlek gjorde han det inte. Berättelsen talar för sig själv. Låt mig bara ställa en fråga: - Var var mannen?

En upprät(t)ad kvinna

En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne, kallade han fram henne och sade till henne: "Kvinna, du är fri från din sjukdom", och så lade han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten, och han sade till folket: "Det finns sex dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte på sabbatsdagen." Då svarade Herren honom: "Era hycklare! Lossar inte varenda en av er sin oxe eller åsna från krubban på sabbaten och tar ut den och vattnar den? Men den här kvinnan, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år, skulle hon inte få bli fri från sin boja på sabbatsdagen?" Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över allt det underbara som han gjorde. (‭Lukasevangeliet‬ ‭13‬:‭10-17‬ SFB14) Jesus talar så kärleksfullt om den här kvinnan, en Abrahams dotter. Vet inte varför det rör mig så. Jag ser kvinnan framför mig. Krokig och svag. Så kommer Jesus och hon rätar på sig och kan möta människorna öga mot öga. Upprättad. Han ser henne i all sin nöd. Det är viktigare än lagar och paragrafer. Bön:  Tack Herre att du vill möta oss mitt i våra omständigheter så vi kan räta på ryggen och stå fasta i gemenskap med dig.

Den samariska kvinnan

Och Jesus kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: "Ge mig lite att dricka." Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sade till honom: "Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka?" Judarna umgås nämligen inte med samarierna. (‭Johannesevangeliet‬ ‭4‬:‭5-9‬ SFB14) Det här är ett av de bästa kapitlen i Bibeln tycker jag. Jesus struntar ,bara i de här verserna, i två av den tidens regler. Han talar med en främmande kvinna, otänkbart på den tiden. Han struntar också i rasfördomar, en jude fick inte prata med en samarier. Han kan verkligen vara vårt föredöme. Senare i kapitlet gör Jesus upp med ytterligare en fördom. Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem." Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. (‭Johannesevangeliet‬ ‭4‬:‭20-21‬ SFB14)  Jesus ger oss frihet att be var som helst. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." (‭Johannesevangeliet‬ ‭4‬:‭23-24‬ SFB14) Läs gärna hela kapitlet och du får se hur Jesus genom samtalet upprättar kvinnan som inte hade något värde i människornas ögon. Genast börjar hon tjäna Honom genom att vittna om Jesus och hela stan kom för att lyssna till Honom. Bön: Herre tack för att vi kan tillbe dig i ande och sanning var vi än befinner oss. Sång:  Det finns en källa        

Äktenskap

Den som funnit en hustru har funnit något gott, han har fått nåd ifrån HERREN. (‭Ordspråksboken‬ ‭18‬:‭22‬ SFB14) HERREN Gud sade: "Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like." (‭Första Moseboken‬ ‭2‬:‭18‬ SFB14) Gud har skapat man och kvinna till att leva tillsammans. Det är inte bara mannen som funnit något gott när han funnit en hustru, samma gäller också för kvinnan när hon funnit en man, därför att det är så det ska vara.  Det kan kännas svårt för den som inte gör det. Är du i den situationen, be till Gud att du finner den rätte, rätta. Det kan ju vara så att alla inte finner någon. Se t.ex på Paulus, han hade ingen fru. Om det är Guds vilja att du ska leva ensam för att kunna tjäna honom fullt ut kommer han att visa dig det. Gift dig inte bara för att du vill bli gift utan för att du upplever att det är rätt. Bön: Herre vi ber för den idag som längtar efter att finna en livskamrat. Vi ber att det ska bli rätt och att du ska välsigna deras äktenskap. Sång: kärleken, Curt & Roland  

Andens frukter

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. (‭Galaterbrevet‬ ‭5‬:‭22-23‬ SFB14) När vi lever ett liv i gemenskap med Jesus mognar Andens frukter mer och mer i våra liv. Förr kallade man det helgelse. Hur underbart vore det inte i världen om dessa egenskaper vore rådande. Bön: herre hjälp oss att leva ett liv nära dig så att Andens frukter mognar i våra liv. Sång: Ande Skön . vänlighet    

Abba=Pappa

Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar: "Abba! Far!" Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. (‭Galaterbrevet‬ ‭4‬:‭4-7‬ SFB14) Hur många bibelställen handlar inte om Gud som vår Far, att vi är Hans barn. Här i Galaterbrevet talar Pauls mycket om den frihet vi har i Gud.  Han jämför de som helt håller Mose lag med slavar med de som funnit Kristus och blivit fria från alla lagar och paragrafer och följer Jesus av fri vilja. Men liksom barn kan vi inte leva hur som helst för det. Vi har en kärleksfull far som leder oss och förmanar oss. Vårt förhållande till Gud som gör att vi ropar   - Pappa, pappa. Till dig som har haft ett svårt förhållande till din egen mänskliga pappa vill jag säga: - Här har du den fullkomliga pappan, vänd om till honom, sök honom. Själv har jag haft en underbar pappa och det har hjälpt mig i mitt förhållande till Gud som Far. Även min pappa hade ett gott förhållande till  Gud. När han låg på sin dödsbädd sa han ofta pappa.....pappa. Då trodde jag att det var sin jordiska pappa han talade till men jag tror nu att det var sin himmelske Far han talade till. ABBA! FAR!  

Martyrer

När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som de hade. De ropade med stark röst: "Herre, du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?" Och var och en av dem fick en vit dräkt, och de blev tillsagda att vila ännu en liten tid, en tills deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fulltaliga. (‭Uppenbarelseboken‬ ‭6‬:‭9-11‬ SFB14) Idag tänker jag på alla kristna som blivit dödade för på grund av sin tro den sista tiden inte minst de 21 unga kopter som dödades i söndags vid Medelhavets strand i Libyen. Anders-Petter Sjödin har skrivit ett så gripande inlägg på face-book om det här. Jag vet inte hur man gör för att länka till fb men du kan söka på hans namn och läsa det här. Det är så viktigt att vi inte blir lika hårda. Bön: Herre vi ber för alla förföljda kristna idag. Vi ber för alla deras anhöriga som sörjer.

Jesus

  Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. (‭Kolosserbrevet‬ ‭2‬:‭6-7‬ SFB14)  Datorkrångel en tid. Kanske dags för en ny? Får försöka mig på att skriva på paddan men gillar datorn bättre. Lev i honom! Hur gör jag det kanske du undrar. Genom undervisning blir vi grundade i tron, genom att vi låter vår tacksamhet flöda över får vi ett innerligt förhållande till Jesus. Jag vill jämföra med ett äktenskap.  Jag hörde för en tid sedan om vilka äktenskap som håller. Det var de där makarna var uppmärksamma på varandra och såg till varandras behov. Tänk dig ett äktenskap där det inte finns någon tacksamhet. Det blir kallt och hårt. Jag har fått uppleva mycket tacksamhet från min Knuts sida och det har gjort att min kärlek stått sig genom alla prövningar. Det har gjort att jag kunnat visa tacksamhet tillbaka. Jesus har gett oss den största gåva vi kan få ,, genom att han dog på korset för våra synder. Tänk vilken anledning vi har att överflöda i tacksamhet mot honom. Jag får dra in Knut i den här berättelsen igen. när vi träffades blev jag så glad av att det inte gick en dag utan att han tackade Jesus för frälsningen, en bra förebild tycker jag.

Tåredalen

Ps. 84:6 Saliga är de 
som har sin styrka i dig,
som har dina vägar i sitt hjärta.
7 När de vandrar genom tåredalen 
gör de den rik på källor,
och höstregnet täcker den
med välsignelser.
8 De går från kraft till kraft,
de träder fram inför Gud på Sion.
 Tåredalen....vilket målande namn på livet. Du håller säkert med mig att livet inte alltid är lätt. Finns det någon som vandrar genom livet utan tårar och bekymmer? Men som jag har du kanske mött de här människorna som gör tåredalen rik på källor, människor som kan trösta och styrka oss, de som har sin styrka i Gud och kan dela med sig av den till oss. Bön: Tack Herre för de människor som har fått gåvan att trösta och hjälpa sina medvandrare på livsvägen. Hjälp oss  som tagit emot dig i våra hjärtan att vara sådana personer. Dagens sång: Öppna mitt hjärta för dig Gud  

Unga i församlingen.

1 Tim. 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, tro och renhet. 13 Fortsätt att högläsa ur Skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer. Det här är ett bibelord som jag tycker att vi äldre ska tänka på. Det är så lätt att vi äldre dömer ut de yngres uttryckssätt bara för att det skiljer sig från vårt.Se til ungdomarnas hjärtan,  de brinner lika mycket för Jesus som vi gör även om de sjunger på engelska. 14 Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldste lade händerna på dig. Låt oss lägga händerna på de unga och välsigna dem. Får vi inga ungdomar med i församlingarna dör vi snart ut. Bön: Jesus vi ber för ungdomen. Välsigna dem , och ge dem kraft och mod att leva som kristna. Dagens sång: Hosianna    

Profetia om Jesus

Jes. 42:1 Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken. 2 Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. 3 Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten. 4 Han skall inte förtröttas eller brytas ner, förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. 5 Så säger Gud, HERREN, han som har skapat himlen och spänt ut den, han som har utbrett jorden med allt som växer där, han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. 6 Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken, 7 för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker. 8 Jag är HERREN, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder. 9 Se, vad jag förut förkunnade har kommit. Nu förkunnar jag nya ting, innan de visar sig låter jag er höra om dem. En underbar profetia om Jesus är det här. Det är särskilt en vers som många har funnit tröst i. - 3 Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Den beskriver Jesu personlighet på ett mycket fint sätt

Förlåtelse

Matt 9:2 Där kom några till honom med en förlamad man som låg på en bädd. Jesus såg deras tro och sade till den lame: "Var lugn, mitt barn. Dina synder är förlåtna." 3 Några skriftlärda tänkte inom sig: "Han hädar!" 4 Jesus såg deras tankar och sade: "Varför tänker ni så ont i era hjärtan? 5 Vad är lättast, att säga: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Res dig och gå? 6 Men för att ni ska veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig" – och nu talade han till den lame: "Res dig, ta din bädd och gå hem!" 7 Då reste mannen sig upp och gick hem. 8 När folket såg det, greps de av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människor.
 Ett mycket härligt bibelställe. Först serJesus den lames kamrater, han ser deras tro, att de gjort besväret att ta den lame till Jesus. På ett annat ställe står det att de tog honom dit genom att fira ner honom från taket. Vilken tro på Jesus förmåga de hade och vilken kärlek till kamraten de visade när de ansträngde sig så för honom. Sedan såg Jesus till mannens största behov. det var inte att bli helad till kroppen utan att han fick sina synder förlåtna. Synderna kanske var ett hinder för mannen att bli helad. När mannen kom inför Jesus som var absolut syndfri kunde mannens synder bli ett hinder för honom då de blev så uppenbara för honom. jesus såg i sin kärlek till honom och förlät honom hans synder. Vän av ordning (fariseerna) tänker då,och Jesus förstår vad de tänker -Ingen människa kan förlåta synder- Som för att bevisa att han har makt att förlåta synder helar han honom också till kroppen. Här ser du vad som är viktigast. Att du får dina synder förlåtna. Kom  till Jesus idag och få dina synder förlåtna, och du kan även bli helad. Bön: Herre jag kommer till dig idag och ber om syndernas förlåtelse, Tack för att jag får det och du räddar ( frälser) mig. Dagens predikan: Synd och förlåtelse " Frank Mangs" Dagens sång: Så helt förlåter Gud

Det fria Ordet

2 Tim. 2:9  Guds ord bär inte bojor. Paulus skriver det här när han själv sitter fängslad. Guds ord går aldrig att sätta i fängelse. Det lever fritt. försöker människor att förbjuda det så lever det ändå vidare. I olika situationer så kan det komma  bibelord till oss som blir oss till hjälp. Det har jag varit med om många gånger . Det kan också komma bibelord som jag kan dela med mig till medmänniskor som behöver just det ordet. Det är därför som det är så viktigt att läsa Guds ord när vi har möjlighet till det. En dag kanske själva bibeln blir förbjuden att äga.  Då finns bibelordet inom oss och kan bli till tröst och hjälp. Jag tänker på hur det var i öststaterna när bibeln var förbjuden där. Människor smugglade in biblar och de kristna var oerhört glada när de fick tag på en bibel. Bön: Tack Herre att vi lever i ett fritt land och har tillgång till bibeln. Dagens sång: Se vad det står skrivet