Människans värde redan från befruktningsögonblicket

Jer.1:4Herrens ord kom till mig 5Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken. Hur Gud ser på det lilla fostret. Han ser och känner varje människa som blir till redan från början, vilket gör att vi också behöver vara varsamma med den människan redan från början..

Människovärde

Ps.139:13 Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. 14 Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. 15 Benen i min kropp var inte osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. 16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit. Skapelsen är underbar inte minst människan. Ju mer vi lär oss om hur människokroppen fungerar desto mer häpna blir vi. en sån otrolig intelligens som ligger bakom.. Hela det här kapitlet handlar om det Vi människor kan aldrig fullt ut förstå Guds storhet. En gång var jag på en samling där vi talade om att Gud ser varje människa och följer henne. Där hånade man den tanken - Det fattar ni väl att det är omöjligt. Hur många människor  finns det på jorden ha ha ha? Då inser man inte Guds oändliga storhet. 17 Hur outgrundliga* är inte för mig dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald! 18 Skulle jag räkna dem är de fler än sandkornen På samma sätt ser Gud till varje liten människa som blir till. Han ser oss redan i moderlivet som det står här ovan. Redan när du var ett litet foster såg han dig och hade en plan för dig. Inte att undra på att vi kristna vill värna människovärdet när vi vet detta. Vi vill värna om både det ofödda barnet och de gamla som börjar räknas ut av samhället.  

Humanisterna

Häromdagen lockades jag in på ett test, som humanisterna har på nätet. Till saken hör att de hälsade välkommen till debatt, men de tog bort mitt inlägg tämligen omgående. Jag skrev så här: Tycker att frågorna över lag är ledande på ett sätt som känns löjligt. Oseriöst att lägga upp frågor på ett sätt som gör att svarar man inte som ni vill så blir man automatiskt dum i huvudet. Förstår ni inte att man kan tro på Guds vilja och ändå ta ansvar för sitt liv? Att man kan vara skeptisk till abort och ändå inte önska att kvinnor som gjort det ska dömas? Att man kan se äktenskapet som en Guds gåva men ändå välja partner själv? Omöjligt att genomföra testet då det fanns för få svarsallternativ, allt var upplagt för att få fram en fundamentalistisk syn på Gud. Vem har ni haft till hjälp när det gäller bibelhänvisningarna?Syraks bok när det gäller synen på kvinnorna.!!!! Finns i Apokryferna som överhuvudtaget inte läses i kyrkorna.....församlingarna.Varför inte i stället läsa Joh. 8:1-11 om Jesu syn på kvinnan eller Joh: 4 där Jesus sitter och talar med en kvinna, trots den tidens kvinnosyn, och hon sedan går ut och predikar för sina grannar och vänner, eller stället där Paulus säger i Gal 3:28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Birgitta