Bekymra sig

Matt. 7:31 Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? 32Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. 33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. 34Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Det här bibelordet behöver jag läsa för mig själv om och om igen. Ändå har jsg upplevt så många gånger att det är sant. Herre hjälp oss att lämna alla våra bekymmer till dig! En betraktelse om vilan i Gud av Gunnar Johansson

Prövningar

Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. ROMARBREVET 8:18 Att bli kristen är ingen garanti för att slippa lidande under vår livstid. Hurdana människor skulle vi bli då? Vi lever under samma förutsättningar som alla andra. Skillnaden är att när prövningarna kommer har vi någon att gå till som ger oss styrka och råd genom den Helige Ande. Dagens sång: Ovan där med Carola

Var inte rädd

Luk.12:32 Jesus sade;  Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket. Ibland kan vi bli rädda därför att vi är så få. De som inte tror och är hatiska mot kristna är så många. Vi kan vara rädda för så många olika saker, att något ska hända i familjen, att vi ska bli sjuka osv. Jag har skrivit om rädsla förut, rädsla är aldrig bra .Ofta är vi rädda för något som vi tror ska hända. Jesus vill att vi ska lita på honom och ta varje bekymmer när det kommer och inte innan. Bön: Tack Herre att du vill göra oss modiga, att du vill hjälpa oss att lita på dig.  

Glädje

Fil. 4:4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. 6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Oroa sig

Sedan vände sig Jesus till sina efterföljare igen och sa: "Därför säger jag er: Oroa er inte för hur ni ska klara livet, hur ni ska få mat att äta och kläder att ta på er. Det finns viktigare saker i livet än mat och kläder. Titta på korparna! De oroar sig inte för vad de ska äta. De varken sår eller skördar, eller skaffar förråd eller lador, men Gud ger dem ändå mat. Är ni inte mycket mer värda för honom än vad fåglarna är? Men om ni nu inte ens klarar så lite, varför oroar ni er då för allt annat? (‭Lukas‬ ‭12‬:‭22-24, 26‬ BSV) Titta på liljorna hur de växer. De arbetar inte och tillverkar inga kläder. Ändå försäkrar jag er, att inte ens kung Salomo i all sin prakt var så vackert klädd som de. (‭Lukas‬ ‭12‬:‭27‬ BSV) Men om Gud nu ger så underbara kläder åt gräset, som idag står på ängen och imorgon kastas på elden, skulle han då inte ordna kläder åt er? Litar ni fortfarande så lite på Gud? (‭Lukas. ‬ ‭12‬:‭28‬ BSV) Alla har vi en tendens att oroa oss. Jag måste erkänna att jag fått kämpa med detta i hela mitt liv, men nu på äldre dagar har jag lugnat ner mig. Kanske har livet lärt mig att Gud ofta gripit in och hjälpt på olika sätt. Jag har full förståelse för att den som är arbetslös undrar hur det ska bli i framtiden om det ska finnas mat på bordet och kläder på kroppen. Försök att lita på Gud och överlämna din dag åt honom. Här måste jag lägga in en länk till en av mina älsklingssånger. som en bro över mörka vatten