Västra Muren

2 Krön:6:32 Också om en främling, en som inte är av ditt folk Israel, kommer från något land långt borta på grund av ditt stora namn och din starka hand och din uträckta arm, om han kommer och ber vänd mot detta hus,33 hör det då från himlen där du bor och gör allt som främlingen ropar till dig om. Så ska alla folk på jorden lära känna ditt namn och frukta dig, som ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus som jag har byggt är uppkallat efter ditt namn. En orsak till att så många pilgrimer kommer till Västra Muren i Jerusalem och ber. Bön vid Västra Muren

Be efter Guds vilja

 Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. FÖRSTA JOHANNESBREVET 5:14-15 Obs . att det står efter Hans vilja. Vi kan inte tro att vi ska få vad som helst  när vi ber honom. Den här versen kompletterar det bibelord som vi läste den 5/12 . Hur vet jag då vad som är Guds vilja? Oftast kan vi använda sunda förnuftet, vi kan inte be om något som är skadligt för oss eller våra medmänniskor, inte heller om något som inte stämmer med bibelordet, eller som vi känner genom den Helige Ande i oss att det är fel. Annars kan vi ha stor frimodighet. Får vi ändå inte bönesvar kanske det inte är en bön efter Guds vilja eller också är inte tiden inne än för bönesvar.

Bed för den plats där du bor.

”Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång.” ‭‭Jeremia‬ ‭29:7‬ ‭B2000‬‬ http://bible.com/154/jer.29.7.b2000 En viktig uppgift för oss kristna att be för det land och den plats där vi bor. Dagens sång: Be för Sverige

Den stora vitklädda skaran

Inför tronen
Den stora vitklädda skaran
”Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer, och de ropade med stark röst: "Frälsningen tillhör vår Gud, som sitter på tronen, och Lammet!" Och alla änglarna stod runt tronen och de äldste och de fyra varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: "Amen! Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen." En av de äldste frågade mig: "Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?" Jag svarade: "Min herre, du vet det." Då sade han till mig: "Det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen ska breda ut sin boning över dem. De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta, och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem, för Lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon."” ‭‭Uppenbarelseboken‬ ‭7:9-17‬ ‭SFB14‬‬ http://bible.com/1223/rev.7.9-17.sfb14 Vårt underbara hopp som vi har en dag som denna när vi tänker på våra nära och kära som gått före. Dagens sång:när änglarna gråter

Bön i ensamhet

Matt.14:22 Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände i väg folket. 23 När han hade skickat i väg dem, gick han upp på berget för att få vara sig själv och be.

Jesus får veta att hans älskade vän Johannes dödats på ett fruktansvärt sätt. Han drar sig tillbaka i ensamhet för att sörja och be, men människorna upptäcker vart han dragit sig undan och följer efter. Jesus förbarmar sig över dem botar sjuka och ger dem bröd. Sedan skickar han iväg folket och lärjungarna för att få vara ensam. Vid svåra händelser i livet kan det vara gott att dra sig undan och vara ensam med Herren.

Läkedom åt vårt land

”men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.” ‭‭Andra Krönikeboken‬ ‭7:14‬ ‭SFB14‬‬ http://bible.com/1223/2ch.7.14.sfb14

Omvändelse

Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde Vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: "Saul! Saul! Varför förföljer du mig?" Då frågade han: "Vem är du, Herre?" Rösten svarade: "Jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in till staden, så ska du få veta vad du måste göra." (‭Apostlagärningarna‬ ‭9‬:‭1-6‬ SFB Det är alltid intressant att höra berättelser om omvändelser. Alla har sin egen historia. Paulus hade sin, vilken var omvälvande med ljussken och en röst som talade till honom. För andra kan det vara som en stilla förvissning: - jag vet att jag är frälst. För mig var det så att jag började gråta och bara kände: - Jesus kom in i mitt hjärta, jag vill leva resten av mitt liv tillsammans med dig. Det var på ett ungdomsläger i Nås och jag var 17 år. Efteråt sa någon: tja.......lägerfrälsning det vet man ju hur det är med det, masspsykos som försvinner lika fort som det har börjat, men det har det inte gjort.  Jag är glad att jag fortfarande får tillhöra honom. Det har varit en hjälp i alla livets förhållanden. Gör som jag lämna ditt liv i Guds hand. Du kommer inte att ångra dig. Ta gärna kontakt med mig på min emailadress . birgitta.bjorn@gmail.com Sång: Jag fann en frälsning  

Anden

Rom. 8:26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. 27 Och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.
 Ibland kan det vara svårt att veta  hur  vi ska be. Vi kan se stora behov hos en människa , men hur ska vi be ? Då kommer oss Anden till hjälp som det står i den här versen. Vi upplever liksom en maning i vårt inre hur vi ska be. Här kan också tungotalet vara till hjälp. Då ber vi som Anden manar oss att be, men vi förstår inte vad vi ber , men det gör Gud. Bön: Välkommen Helige Ande, tack för att du vill leda oss genom livet. Sång: Kom helig  Ande

Jesus

  Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. (‭Kolosserbrevet‬ ‭2‬:‭6-7‬ SFB14)  Datorkrångel en tid. Kanske dags för en ny? Får försöka mig på att skriva på paddan men gillar datorn bättre. Lev i honom! Hur gör jag det kanske du undrar. Genom undervisning blir vi grundade i tron, genom att vi låter vår tacksamhet flöda över får vi ett innerligt förhållande till Jesus. Jag vill jämföra med ett äktenskap.  Jag hörde för en tid sedan om vilka äktenskap som håller. Det var de där makarna var uppmärksamma på varandra och såg till varandras behov. Tänk dig ett äktenskap där det inte finns någon tacksamhet. Det blir kallt och hårt. Jag har fått uppleva mycket tacksamhet från min Knuts sida och det har gjort att min kärlek stått sig genom alla prövningar. Det har gjort att jag kunnat visa tacksamhet tillbaka. Jesus har gett oss den största gåva vi kan få ,, genom att han dog på korset för våra synder. Tänk vilken anledning vi har att överflöda i tacksamhet mot honom. Jag får dra in Knut i den här berättelsen igen. när vi träffades blev jag så glad av att det inte gick en dag utan att han tackade Jesus för frälsningen, en bra förebild tycker jag.

Brödundret

Matt. 14:5 På kvällen kom lärjungarna till honom och sade: "Platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka i väg folket så att de kan gå bort till byarna och köpa sig mat." 16 Jesus sade till dem: "De behöver inte gå härifrån. Ge ni dem att äta." 17 De svarade: "Vi har inget annat här än fem bröd och två fiskar." 18 Han sade: "Hämta dem hit till mig." 19 Sedan befallde han folket att slå sig ner i gräset. Han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud , bröt bröden och gav dem till lärjungarna, och de gav dem till folket. 20 Alla åt och blev mätta, och man plockade tolv korgar fulla med bitarna som blivit över.21 De som hade ätit var omkring fem tusen män, förutom kvinnor och barn.
 Det här är ett märkligt under. Ändå hade det inte bara välsignelser med sig. Fariseerna och de skriftlärda tyckte inte om det därför att folket trodde att Jesus var Messias. De ville att Jesus skulle ta sitt politiska ansvar , men Jesus hade inte kommit för att bli politiker. Han hade kommit för att dö för människornas synder och på så vi ge dem tillträde till Guds rike.Efter det här undret drog Han sig undan och bad och lärjungarna tog båten till andra sidan Genesaret. Gud gör  under idag också, men det största undret är ändå när en människa tar emot Jesus i sitt hjärta och får sina synder förlåtna. Bön: Tack Herre för att du gör under idag också. Dagens sång: Herren Herren är Gud Gerd Pettersson-Ebegård

Guds välsignelse.

Önskan om Guds välsignelse

Ps.67 1 För körledaren, med stränginstrument. En psalm, en sång. 2 Må Gud vara nådig mot oss 
och välsigna oss,
må han låta sitt ansikte
lysa över oss. Sela3 Då ska din väg bli känd på jorden,
din frälsning bland alla hednafolk.
 4 Folken ska tacka dig, Gud,
alla folk ska tacka dig.
5 Folkslagen ska glädjas och jubla,
för du dömer folken rätt
och leder folkslagen på jorden.
Sela 6 Folken ska tacka dig, Gud,
alla folk ska tacka dig.
7 Jorden ger sin gröda
 och Gud, vår Gud, välsignar oss.
8 Må Gud välsigna oss,
och må jordens alla ändar
 vörda honom.
 En bön lämplig att börja dagen med. Dagens sång: Välsignelsen

Bön

Luk. 5:16 men Jesus drog sig ofta undan till öde trakter och bad. Jesus får vara vårt föredöme här som alltid. Vi behöver ha en sådan öde plats, dit vi kan dra oss undan och be. Här är ett exempel till: - Matt. 6: 6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Två exempel på att be enskilt, Bör vara både ock, för det är väldigt härligt att be många tillsammans också. Det sista bibelordet handlar egentligen om att det är bättre att gå in i sin kammare och be än att be offentligt för att göra sig märkvärdig inför människorna. Bön:Tack Herre för den frid och glädje det ger att be enskilt till dig. Dagens sång:En liten stund med Jesus.

Överenskommelsebön

Matt. 18: 19 Vidare Jesus: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. 20 Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem." Det här bibelordet visar på styrkan att be flera tillsammans.Det är viktigt att be enskilt men mycket viktigt att be tillsammans. När vi ber tillsammans i en hemgrupp eller i kyrkan blir det extra kraft i bönen. Förutsättningen är att vi har kommit överens om att be i ett visst ämne. Är vi inte eniga är det tämligen meningslöst att be. Vilken uppmuntran det ligger i ordet: - 20 Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem." Bön: Tack Herre för att du hör oss både när vi ber ensamma och när vi ber gemensamt. Dagens sång: Det är ingen hemlighet  

Uthållig bön

Kol. 4:2 Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Vi ska hålla ut i bön, därför att då visar vi Gud att vi är angelägna. Det här med tacksägelse är så viktigt. Det blir så lätt att vi tjatar och tjatar på Gud men glömmer bort att tacka honom för det vi har fått eller har. Tack o Gud

Änglar

 
Ängel
Ängel
Upp. 22:8 Det är jag, Johannes, som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat mig detta. 9 Men han sade till mig: "Gör inte det! Jag är tjänare liksom du och dina bröder profeterna och de som håller fast vid orden i denna bok. Gud skall du tillbe." Det här bibelordet kommer från den sista boken i bibeln. I den berättar aposteln Johannes om hur det kommer att bli i den yttersta tiden. Det är en ängel som visar honom allt i olika scener. När profetiorna färdiga kan det ju falla sig naturligt att Johannes faller ner inför ängeln i tillbedjan. Men i hela bibeln är det väldigt noga med att det bara är Gud som vi ska tillbe. Vi ska inte tillbe änglar, andra människor, stenar eller vad vi nu kan hitta på att tillbe. Gud är en och honom ska vi tillbe. Bön: Gud vi tillber dig. Du är den ende, den högste, alltings skapare. Vi lovar ditt heliga namn. Lovsång  

Bed

Bed och ni skall få

Matt. 7:7 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. 9 Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, 10 eller en orm, när han ber om en fisk? 11 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom. Bön är mycket viktigt. Betydelsefullt med det som står i sista versen.Vi behöver inte vara rädda för bönesvaret. Vi ser här att vår Fader i himmelen ger gott åt dem som ber till Honom. Det kanske är orsaken till att vi inte får svar på våra böner alltid. Det är inte säkert att det skulle vara bra för oss att få det vi ber om. Samtidigt visar första delen av bibelordet att vi inte ska ge oss för lätt. Det står inte knacka utan bulta. Har du ett angeläget böneämne, bulta med dina böner och du ska få bönesvar. Gud vill att vi ska vara intensiva i vår gemenskap med honom, inte rädda och försagda. Bön: Herre lär oss be!

Förlåtelse

Kol. 3: 13 Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra. Åter igen ett bibelord om förlåtelse. Det behöver upprepas därför att det är så viktigt .Ha fördrag med varandra....det låter så gott tycker jag. Vi är väl alla medvetna om att vi alla har våra fel och brister, så gott att veta om andra människor har fördrag med mina. På en annan sida har jag skrivit mer detaljerat om förlåtelse, du hittar den sidan här. Bön: Herre, hjälp mig att fölåta andra som du har förlåtit mig En sång om förlåtelse. Klicka här

Jesus går på vattnet

Matt 14;28 Petrus sade: "Herre, om det är du, så befall att jag skall komma till dig på vattnet." 29 Jesus sade: "Kom!" Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. 30 Men när han såg hur häftigt vinden låg på, blev han rädd och började sjunka. Då ropade han: "Herre, hjälp mig!" 31 Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade: "Så lite tro du har! Varför tvivlade du?" 32 De steg i båten och vinden lade sig. 33 Och de som var i båten tillbad honom och sade: "Du är verkligen Guds Son." I den här berättelsen är lärjungarna ute och seglar på genesarets sjö. Då kommer Jesus till dem gående på vattnet. Petrus är då så modig att han går ut på vattnet, men blir rädd och börjar sjunka, men Jesus är där och tar emot honom. Som kristna kan vi ofta komma i sådana situationer. Vi upplever att Jesus kallar på oss, att han vill att vi ska göra något speciellt. Att då göra som Petrus gjorde är det rätta. Att gå i tro. Jesus är ju där och fångar upp oss och hjälper oss tillrätta. En särskild situation som jag tänker på är när du känner dig manad att lämna ditt liv i Guds hand att bli frälst. Det kan kännas som att kasta sig utför ett brant stup och inte veta var du hamnar, men när du har gjort det märker du att det är en lina som fångar upp dig, det blir ett bungyjump. Jesus är där och ser till att det går bra. Bön: Herre hjälp mig att gå i tro när du kallar.  

Bön i Anden

Rom.8: 26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27 och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. Har du varit med om någon gång att du inte vet hur du ska be. Du har ett stort problem, men du vet inte den bästa lösningen på det. Hur ska du be då?  I den här versen ser du att Anden kommer till hjälp. Du får alltså säga till Gud - Herre du ser att jag inte vet hur jag ska be i den här situationen, men jag lägger den fram inför dig därför att Du vet vad som är bäst. -Då ber Anden för dig på rätt sätt eftersom han vet vad Gud vill. Att be i tungor är också ett sätt att be i Anden.  då leder Han mina hemliga böner så att det blir rätt. 1 Kor. 14:. 2 Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, när han i sin ande talar hemligheter. Bön: Herre lär mig att be!