Vårt uppdrag

Apg. 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." Vi firar pingst för att det var detta som hände med lärjungarna på pingstdagen

Be efter Guds vilja

 Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. FÖRSTA JOHANNESBREVET 5:14-15 Obs . att det står efter Hans vilja. Vi kan inte tro att vi ska få vad som helst  när vi ber honom. Den här versen kompletterar det bibelord som vi läste den 5/12 . Hur vet jag då vad som är Guds vilja? Oftast kan vi använda sunda förnuftet, vi kan inte be om något som är skadligt för oss eller våra medmänniskor, inte heller om något som inte stämmer med bibelordet, eller som vi känner genom den Helige Ande i oss att det är fel. Annars kan vi ha stor frimodighet. Får vi ändå inte bönesvar kanske det inte är en bön efter Guds vilja eller också är inte tiden inne än för bönesvar.

Andens frukt

Galaterbrevet 5:22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, 23 mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Detta är inget vi kan åstadkomma själva utan föds fram i oss när vi försöker leva nära Herren. Ett annat ord är helgelse. Att umgås med Honom i bön, lovsång och bibelläsning är det bästa av allt.  

Vilken är Guds Ande?

”Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.” ‭‭Första Johannesbrevet‬ ‭4:1-3‬ ‭SFB14‬‬ http://bible.com/1223/1jn.4.1-3.sfb14

Vår uppgift

Luk.4:18 Herrens Ande är över mig,
för han har smort mig 
till att förkunna glädjens budskap
för de fattiga.
Han har sänt mig 
att utropa frihet för de fångna 
och syn för de blinda,
att ge de förtryckta frihet 19 och förkunna ett nådens år från Herren. Sång: Tiden är inne

Profetia

2Petrus brev 1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 20 Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning. 21Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud. David Wilkerssons profetia till Sveriges kristna 2004.

Prövningar

Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. ROMARBREVET 8:18 Att bli kristen är ingen garanti för att slippa lidande under vår livstid. Hurdana människor skulle vi bli då? Vi lever under samma förutsättningar som alla andra. Skillnaden är att när prövningarna kommer har vi någon att gå till som ger oss styrka och råd genom den Helige Ande. Dagens sång: Ovan där med Carola

Trons kapitel i bibeln

1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Hebr. 11:1 Genom tron får vi  en övertygelse om vad som är Guds vilja. Hur det går till går inte att veta, det är övernaturligt, genom den Helige Ande. Läs hela det här kapitlet och du får se både hur jobbiga och härliga saker händer när du går i tro . Dagens sång: Stå upp i tro! I dagen sång gäller det helande men löftet gäller på alla livets områden.

Tankelivet

”För övrigt, bröder: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.” ‭‭Filipperbrevet‬ ‭4:8‬ ‭SFB14‬‬ http://bible.com/1223/php.4.8. Det är oerhört viktigt vad vi matar vårt tankeliv med. I våra dagar, när vi har så lätt för att komma åt en massa information på olika sätt, är det viktigt att vi väljer rätt. Att utsätta sig för felaktiga intryck kan skada anden i oss och föra oss bort från Gud. Dagens sång: Rena mig  

Anden

Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. (‭Andra Korintierbrevet‬ ‭3‬:‭16-18‬ SFB14)

Marie bebådelsedag

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: "Gläd dig, du som fått nåd! Herren är med dig." Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut." Då sade Maria till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man." Ängeln svarade henne: "Den helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds Son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud." Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. (‭Lukasevangeliet‬ ‭1‬:‭26-38‬ SFB14) På grund av den här händelse firar vi Maria idag.

Levande vatten

På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon är törstig, kom till mig och drick! Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. (‭Johannesevangeliet‬ ‭7‬:‭37-39‬ SFB14)

Född på nytt

Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden." (‭Johannesevangeliet‬ ‭3‬:‭5-8‬ SFB14)

Hur ska jag känna igen Guds Ande?

Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antipkrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. (‭Första Johannesbrevet‬ ‭4‬:‭2-3‬ SFB14 Sång:Det enda jag vet

Anden

Rom. 8:26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. 27 Och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.
 Ibland kan det vara svårt att veta  hur  vi ska be. Vi kan se stora behov hos en människa , men hur ska vi be ? Då kommer oss Anden till hjälp som det står i den här versen. Vi upplever liksom en maning i vårt inre hur vi ska be. Här kan också tungotalet vara till hjälp. Då ber vi som Anden manar oss att be, men vi förstår inte vad vi ber , men det gör Gud. Bön: Välkommen Helige Ande, tack för att du vill leda oss genom livet. Sång: Kom helig  Ande

Profetia om Jesus

Jes. 42:1 Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken. 2 Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. 3 Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten. 4 Han skall inte förtröttas eller brytas ner, förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. 5 Så säger Gud, HERREN, han som har skapat himlen och spänt ut den, han som har utbrett jorden med allt som växer där, han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. 6 Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken, 7 för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker. 8 Jag är HERREN, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder. 9 Se, vad jag förut förkunnade har kommit. Nu förkunnar jag nya ting, innan de visar sig låter jag er höra om dem. En underbar profetia om Jesus är det här. Det är särskilt en vers som många har funnit tröst i. - 3 Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Den beskriver Jesu personlighet på ett mycket fint sätt

Jesus vår Frälsare

1Joh 2  1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Här misslyckas vi alla, men vi har en hjälpare, Jesus Kristus. Han har gjort så att vi kan få förlåtelse för våra synder genom sin död på korset. Risken är att vi börjar tänka, det gör inget att jag syndar...jag blir ändå förlåten. Vi brukar säga att vi syndar på nåden. Vår längtan ska vara att vi ska leva ett rent och syndfritt liv. Misslyckas vi får vi be om förlåtelse men vi behöver be Gud om hjälp att bli mer och mer lika Jesus själv. Bön: Tack ör din stora nåd Jesus. Tack för att du är försoningen för våra synder. Dagens sång: Min nåd är dig nog  

Trosbekännelse

Idag blir det en trosbekännelse i form av en sång. Sjung med i den här sången och du får se vad  Gud gör i ditt hjärta. Jag har varit med och sjungit den här sången två gånger nu i min församling och det har känts väldigt starkt.

Lär känna Fadern

Matt. 11:27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Vi vet ju att Fader, Son  och Helig Ande är ett och därför känner varandra helt som ingen annan gör..Det som jag fastnar för i den här versen är det sista - och den som Sonen vill uppenbara honom för. Vem vill  Sonen uppenbara honom för? Det måste ju vara de som har lämnat sina liv till Jesus. Då lär vi känna Fadern på ett helt nytt sätt därför att Jesus vill uppenbara honom för oss. Bön: Tack Jesus för att du uppenbarar Fadern för oss, så att vi lär känna honom och hans vilja.