O helga natt

Dagens sång Det är litet märkligt att den här sången är den mest älskade av alla. Naturligtvis är de en underbar tonsättning, men det viktigaste är texten. Den visar evangeliet i ett nötskal. Det enda hopp vi har i den här dystra världen Jesus som till sist ska göra slut på allt elände......och se din ovän blir dig kär.
Hoppets stråle
Hoppets stråle
            O helga natt, o helga stund för världen, då Gudamänskan till jorden steg ned! För att försona världens brott och synder, för oss han dödens smärta led. Och hoppets stråle går igenom världen, och ljuset skimrar över land och hav. Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet. O helga natt, du frälsning åt oss gav. O helga natt, du frälsning åt oss gav. Ty frälsar’n krossat våra tunga bojor. Vår jord är fri, himlen öppen nu är Uti din slav du ser en älskad broder, och se, din ovän blir dig kär. Från himlen bragte frälsaren oss friden, för oss han nedsteg i sin stilla grav. Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet. O helga natt, du frälsning åt oss gav. O helga natt, du frälsning åt oss gav. Adolphe Adam Dagens sång: O helga natt

Bitterhet

Efesierbrevet 4:31 Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Ett allvarligt ord. Bitterheten är särskilt svår eftersom den kanske inte märks utåt, men ligger och pyr inombords och förstör vår relation till Gud. Gör upp med din bitterhet, förlåt dem som eventuellt har sårat dig och vänd tillbaka till Guds kärleksfulla hjärta. Du kan inte komma nära honom om du är full av bitterhet. Dagens sång: Fader vår

Förlåtelse

Luk.17:3 Var på er vakt! Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. 4 Även om han syndar mot dig sju gånger om dagen och kommer tillbaka till dig sju gånger och säger: Jag ångrar mig, så ska du förlåta honom." Förlåtelsens svåra hemlighet. Som Gud har förlåtit oss så förlåter jag mina medmänniskor. Dagens sång; Brustna kärl

Läkedom åt vårt land

”men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.” ‭‭Andra Krönikeboken‬ ‭7:14‬ ‭SFB14‬‬ http://bible.com/1223/2ch.7.14.sfb14

syndernas förlåtelse

Därför ska ni veta, bröder, att det är genom Jesus som syndernas förlåtelse förkunnas för er. Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. (‭Apostlagärningarna‬ ‭13‬:‭38-39‬ SFB

Martyrer

När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som de hade. De ropade med stark röst: "Herre, du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?" Och var och en av dem fick en vit dräkt, och de blev tillsagda att vila ännu en liten tid, en tills deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fulltaliga. (‭Uppenbarelseboken‬ ‭6‬:‭9-11‬ SFB14) Idag tänker jag på alla kristna som blivit dödade för på grund av sin tro den sista tiden inte minst de 21 unga kopter som dödades i söndags vid Medelhavets strand i Libyen. Anders-Petter Sjödin har skrivit ett så gripande inlägg på face-book om det här. Jag vet inte hur man gör för att länka till fb men du kan söka på hans namn och läsa det här. Det är så viktigt att vi inte blir lika hårda. Bön: Herre vi ber för alla förföljda kristna idag. Vi ber för alla deras anhöriga som sörjer.

Sinnesändring

Fil. 3:7 Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. 8 Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp, för att vinna Kristus 9 och bli funnen i honom – inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Paulus skriver här om sig själv. Innan han mötte Jesus hade han ett helt annat liv. Han levde enligt Mose lag och följde den på alla områden.  Han t.o.m. förföljde församlingen. Att bli kristen betyder inte bara att ansluta sig till en religion. Att bli kristen innebär att jag lämnar mitt liv i Jesu händer.Det blir ett helt annat liv. Det här kan vara en svårighet för många. Jag vill inte bli en kristen för då får jag inte göra si , jag får inte göra så. Har jag tagit emot Jesus i mitt hjärta ändras mitt synsätt på livet. Jag vill leva på ett annat sätt. -jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus säger Paulus. Så är det . Bön: Tack Jesus för att du är vår Frälsare . Tack för att du förvandlar våra liv. Dagens sång: Så helt förlåter Gud Daniel Viklund

Förlåtelse

Matt 9:2 Där kom några till honom med en förlamad man som låg på en bädd. Jesus såg deras tro och sade till den lame: "Var lugn, mitt barn. Dina synder är förlåtna." 3 Några skriftlärda tänkte inom sig: "Han hädar!" 4 Jesus såg deras tankar och sade: "Varför tänker ni så ont i era hjärtan? 5 Vad är lättast, att säga: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Res dig och gå? 6 Men för att ni ska veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig" – och nu talade han till den lame: "Res dig, ta din bädd och gå hem!" 7 Då reste mannen sig upp och gick hem. 8 När folket såg det, greps de av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människor.
 Ett mycket härligt bibelställe. Först serJesus den lames kamrater, han ser deras tro, att de gjort besväret att ta den lame till Jesus. På ett annat ställe står det att de tog honom dit genom att fira ner honom från taket. Vilken tro på Jesus förmåga de hade och vilken kärlek till kamraten de visade när de ansträngde sig så för honom. Sedan såg Jesus till mannens största behov. det var inte att bli helad till kroppen utan att han fick sina synder förlåtna. Synderna kanske var ett hinder för mannen att bli helad. När mannen kom inför Jesus som var absolut syndfri kunde mannens synder bli ett hinder för honom då de blev så uppenbara för honom. jesus såg i sin kärlek till honom och förlät honom hans synder. Vän av ordning (fariseerna) tänker då,och Jesus förstår vad de tänker -Ingen människa kan förlåta synder- Som för att bevisa att han har makt att förlåta synder helar han honom också till kroppen. Här ser du vad som är viktigast. Att du får dina synder förlåtna. Kom  till Jesus idag och få dina synder förlåtna, och du kan även bli helad. Bön: Herre jag kommer till dig idag och ber om syndernas förlåtelse, Tack för att jag får det och du räddar ( frälser) mig. Dagens predikan: Synd och förlåtelse " Frank Mangs" Dagens sång: Så helt förlåter Gud

I världen

Mark, 2:15 När Jesus sedan låg till bords i hans hus, var det många publikaner och syndare* som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Många av dem följde honom. 16 De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt tillsammans med publikaner och syndare, och de frågade hans lärjungar: "Varför äter han med publikaner och syndare?" 17 Jesus hörde det och sade till dem: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare." Det här är ett mycket viktigt ord.  Vi kristna har ofta blivit anklagade för att vara skenheliga, att isolera oss från omvärlden.att vara moraliserande och dömande Vi är satta här i världen för att leva i verkligheten, att vara vittnen om Jesus i vardagen. Jag har för mig att det står någonstans i bibeln att vi ska leva i världen men inte av världen, men jag kan inte hitta det. Kanske du som läser detta vet var det står? Skriv då i kommentaren. Det är precis det som Jesus menar här. Hur ska vi kunna vinna människor för Jesus om vi bara isolerar oss i våra kyrkor. Jesus sa.    -Mqtt. 3:17  17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Bön: Herre hjälp oss att vara ljus i världen Dagens sånger :Så helt förlåter Gud                             Sargad eländig förtvivlad jag var

Jesus vår Frälsare

1Joh 2  1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Här misslyckas vi alla, men vi har en hjälpare, Jesus Kristus. Han har gjort så att vi kan få förlåtelse för våra synder genom sin död på korset. Risken är att vi börjar tänka, det gör inget att jag syndar...jag blir ändå förlåten. Vi brukar säga att vi syndar på nåden. Vår längtan ska vara att vi ska leva ett rent och syndfritt liv. Misslyckas vi får vi be om förlåtelse men vi behöver be Gud om hjälp att bli mer och mer lika Jesus själv. Bön: Tack ör din stora nåd Jesus. Tack för att du är försoningen för våra synder. Dagens sång: Min nåd är dig nog  

Förlåtelse

Kol. 3: 13 Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra. Åter igen ett bibelord om förlåtelse. Det behöver upprepas därför att det är så viktigt .Ha fördrag med varandra....det låter så gott tycker jag. Vi är väl alla medvetna om att vi alla har våra fel och brister, så gott att veta om andra människor har fördrag med mina. På en annan sida har jag skrivit mer detaljerat om förlåtelse, du hittar den sidan här. Bön: Herre, hjälp mig att fölåta andra som du har förlåtit mig En sång om förlåtelse. Klicka här

Livet

Ps. 103:15 En människas dagar är som gräset, hon blomstrar som markens blommor. 16 Vinden drar fram över dem och de är borta, deras plats känner dem inte längre. 17 Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barnbarn, 18 när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. 19 HERREN har ställt sin tron i himlen, hans konungavälde omfattar allt. När man blir äldre som jag, inser man hur sant det här ordet är.När jag tänker tillbaka på mitt liv och förstår att jag nu måste  vara i slutet av det, så tycker jag att det har varit väldigt kort även om jag får leva 10-20 år till. Det kan vara en uppmaning till dig min vän att ta till vara på dina dagar och inte slösa bort dem på strunt. Lämna ditt liv åt Jesus, det enda som ger mening åt livet. Förlåt dina ovänner, bekänn dina synder, säg nej till att låta bitterhet över oförrätter förstöra ditt liv. Då får du de bästa förutsättningarna för ett liv i harmoni. Det kommer även att ha betydelse för dina barn och barnbarn . Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barnbarn,