Lovsång till Jesus

Jesaja 53:
5Han var genomborrad för våra överträdelsers skull,
slagen för våra missgärningars skull.
Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid,
och genom hans sår är vi helade.
6Vi gick alla vilse som får,
var och en gick sin egen väg,
men all vår skuld lade Herren på honom.
7Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig
och öppnade inte sin mun.
Lik ett lamm som förs bort till att slaktas,
lik ett får som är tyst inför dem som klipper det,
så öppnade han inte sin mun.
Jesus på korset
Jesus på korset
  Dagens sång: Hans namn är Mästare

Bön i ensamhet

Matt.14:22 Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände i väg folket. 23 När han hade skickat i väg dem, gick han upp på berget för att få vara sig själv och be.

Jesus får veta att hans älskade vän Johannes dödats på ett fruktansvärt sätt. Han drar sig tillbaka i ensamhet för att sörja och be, men människorna upptäcker vart han dragit sig undan och följer efter. Jesus förbarmar sig över dem botar sjuka och ger dem bröd. Sedan skickar han iväg folket och lärjungarna för att få vara ensam. Vid svåra händelser i livet kan det vara gott att dra sig undan och vara ensam med Herren.

Syrien

Matt.4: 24 Ryktet om honom spred sig över hela Syrien, och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor – besatta, månadssjuka och lama – och han botade dem. Herre förbarma dig över Syrien idag också.Hjälp människor att hitta dig i allt som händer.  Du är den ende som kan komma med läkedom för folken!

Vår uppgift

Luk.4:18 Herrens Ande är över mig,
för han har smort mig 
till att förkunna glädjens budskap
för de fattiga.
Han har sänt mig 
att utropa frihet för de fångna 
och syn för de blinda,
att ge de förtryckta frihet 19 och förkunna ett nådens år från Herren. Sång: Tiden är inne

Trons kapitel i bibeln

1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Hebr. 11:1 Genom tron får vi  en övertygelse om vad som är Guds vilja. Hur det går till går inte att veta, det är övernaturligt, genom den Helige Ande. Läs hela det här kapitlet och du får se både hur jobbiga och härliga saker händer när du går i tro . Dagens sång: Stå upp i tro! I dagen sång gäller det helande men löftet gäller på alla livets områden.

En upprät(t)ad kvinna

En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne, kallade han fram henne och sade till henne: "Kvinna, du är fri från din sjukdom", och så lade han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten, och han sade till folket: "Det finns sex dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte på sabbatsdagen." Då svarade Herren honom: "Era hycklare! Lossar inte varenda en av er sin oxe eller åsna från krubban på sabbaten och tar ut den och vattnar den? Men den här kvinnan, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år, skulle hon inte få bli fri från sin boja på sabbatsdagen?" Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över allt det underbara som han gjorde. (‭Lukasevangeliet‬ ‭13‬:‭10-17‬ SFB14) Jesus talar så kärleksfullt om den här kvinnan, en Abrahams dotter. Vet inte varför det rör mig så. Jag ser kvinnan framför mig. Krokig och svag. Så kommer Jesus och hon rätar på sig och kan möta människorna öga mot öga. Upprättad. Han ser henne i all sin nöd. Det är viktigare än lagar och paragrafer. Bön:  Tack Herre att du vill möta oss mitt i våra omständigheter så vi kan räta på ryggen och stå fasta i gemenskap med dig.

Ockultism

5 Mos. 18:10 Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11 ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. 12 Ty avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Herren , din Gud, dem för dig. 13 Du skall vara fullkomlig inför Herren , din Gud.  Allt grundar sig på det första budordet:    - 2 Mos. 20: 3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Ingen tvekan. här ser vi klart och tydligt att all ockultism är avskyvärd för Gud.   Det här är något som florerar överallt nuförtiden. Det finns inte ett barnprogram utan att det är magi med i handlingen, så barnen påverkas redan från det att de är små. Vi har en Gud, Honom ska vi tillbe och ära.Att hålla på med ockultism är inte bra för vår inre frid. Vi kan säga att t.ex att ta del av healing som inte är kristet grundat kan ha vissa skadliga biverkningar som ofrid och ångest. Bön: Herre vi tillber Dig. Du är den ende sanneGuden och vi älskar Dig. Dagens sång. Du år den Högste      

Healing

Matt. 9:27 När Jesus gick vidare därifrån, följde två blinda efter honom och ropade: "Förbarma dig över oss, Davids son!" 28 Och när han hade kommit hem , gick de fram till honom. Jesus frågade dem: "Tror ni att jag kan göra detta?" De svarade: "Ja, Herre." 29 Då rörde han vid deras ögon och sade: "Så som ni tror ska det ske för er." 30 Och deras ögon öppnades. Jesus sade strängt till dem: "Se till att ingen får veta det." 31 Men de gick och spred ut ryktet om honom i hela det området.
 Ytterligare ett bibelord om hur Jesus helar. Bön: Tack Herre att du är den store läkaren. Tack för att du även bar våra sjukdomar upp på korset. Jes. 53: 4 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6  Dagens sång:Du ska bli helad ikväll i Jesu namn.    

Förlåtelse

Matt 9:2 Där kom några till honom med en förlamad man som låg på en bädd. Jesus såg deras tro och sade till den lame: "Var lugn, mitt barn. Dina synder är förlåtna." 3 Några skriftlärda tänkte inom sig: "Han hädar!" 4 Jesus såg deras tankar och sade: "Varför tänker ni så ont i era hjärtan? 5 Vad är lättast, att säga: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Res dig och gå? 6 Men för att ni ska veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig" – och nu talade han till den lame: "Res dig, ta din bädd och gå hem!" 7 Då reste mannen sig upp och gick hem. 8 När folket såg det, greps de av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människor.
 Ett mycket härligt bibelställe. Först serJesus den lames kamrater, han ser deras tro, att de gjort besväret att ta den lame till Jesus. På ett annat ställe står det att de tog honom dit genom att fira ner honom från taket. Vilken tro på Jesus förmåga de hade och vilken kärlek till kamraten de visade när de ansträngde sig så för honom. Sedan såg Jesus till mannens största behov. det var inte att bli helad till kroppen utan att han fick sina synder förlåtna. Synderna kanske var ett hinder för mannen att bli helad. När mannen kom inför Jesus som var absolut syndfri kunde mannens synder bli ett hinder för honom då de blev så uppenbara för honom. jesus såg i sin kärlek till honom och förlät honom hans synder. Vän av ordning (fariseerna) tänker då,och Jesus förstår vad de tänker -Ingen människa kan förlåta synder- Som för att bevisa att han har makt att förlåta synder helar han honom också till kroppen. Här ser du vad som är viktigast. Att du får dina synder förlåtna. Kom  till Jesus idag och få dina synder förlåtna, och du kan även bli helad. Bön: Herre jag kommer till dig idag och ber om syndernas förlåtelse, Tack för att jag får det och du räddar ( frälser) mig. Dagens predikan: Synd och förlåtelse " Frank Mangs" Dagens sång: Så helt förlåter Gud

Jesus botar de sjuka

Matt. 8:14 Jesus kom hem till Petrus hus och fick se att Petrus svärmor låg sjuk i feber. 15 Han rörde vid hennes hand, och då lämnade febern henne, och hon steg upp och betjänade honom. 16 När det blev kväll, förde man till honom många besatta. Och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka, 17 för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han. * Mark.16: 18 Och Jesus sade till dem: De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska." Bön:Tack Herre att du är den store läkaren. Tack Herre att du sagt att vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Tack att det är du som botar inte vi. Dagens sång: Kärlek som aldrig tar slut

Hyckleri

Luk. 13:: 17 Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över alla underbara gärningar som han utförde. Det här kapitlet handlar om hur Jesus helar en kvinna som är väldigt krokig. Plötsligt kan hon resa sig upp, helt rak. Fariseerna blir sura och anmärker på att Jesus botar på en söndag. -Kom tillbaka och bli botade en annan dag säger de. Det är då Jesus säger -"Ni hycklare! Löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder bort och vattnar den? 16 Men denna kvinna, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år, borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten?" Jesus menar att medmänsklighet är viktigare än lagar och paragrafer. Jag är så tacksam mot Honom för det. Han ser som alltid först till människans bästa.  Han visar verklig kärlek. Bön: Jesus ,tack för att du ständigt visar din stora kärlek till oss.      

Helande

Matt.4:23 Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. 24 Ryktet om honom gick ut över hela Syrien*, och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka* och lama, och han botade dem. 25 Och mycket folk följde honom från Galileen och Dekapolis*, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan. Bibeln berättar så enkelt och självklart om vad Jesus gjorde. Han gick omkring, han undervisade och han botade. Människorna kom till honom med alla slags sjukdomar och han botade dem. Människor blir helade av Jesus idag också. Jag undrar vad det beror på att inte så många blir helade är att vi alltför sällan ber för helande? Det borde vara den naturligaste sak i världen att be för någon som är sjuk. På något sätt är vi rädda...... -tänk om han inte blir helad,  då blir han ju bara ledsen om jag ber för honom, kanske vi tänker. Nej jag tror att vi ska vara mycket mer frimodiga. En sak som är märklig är ju att i utvecklingsländer som i ex Afrika är det mycket vanligare med helande efter förbön. Vi här i västerlandet har blivit alltför intellektuella för att kunna tro på helande. Har du någon erfarenhet av gudomligt helande? Skriv gärna i kommentarsfältet så ska jag berätta om erfarenheter som jag har.      

Ångest

Ps. 119:143 Nöd och ångest har gripit mig, men dina bud är min glädje.  Kan en kristen få psykiska besvär? För många år sen var det en person som sa till mig: - en kristen  borde aldrig få  besvär med depression o.dyl.  Då ifrågasätter jag deras tro. Det fanns en period då det sades: - kom och bli frälst och du kommer alltid att vara lycklig och glad. Så är det nu inte. Psykiska sjukdomar drabbar även kristna. Ångest kan k omma när omständigheterna blir för tuffa och det kan de bli även för kristna.Men med en tro på Gud och Hans möjligheter har jag en grundtrygghet som bär mig genom många svåra situationer. Precis som Gud griper in ibland och helar från fysiska sjukdomar kan han göra det även med psykiska.ibland kommer det människor med sår i sin inre människa och blir frälsta. Genom att hon tar emot Jesus i sitt järta helas många av de såren men ibland sker det så småningom. Det som hjälper är att vi läser Guds ord, ber till Honom och får gemenskap med andra kristna. Allt detta har en helande effekt på vårt själsliv.