Omvändelse

Apg. 11:21 Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Hur jag längtar efter att det ska ske här i Sunne och i hela världen. Det här handlar om när det uppdagades för Petrus och de andra lärjungarna att evangeliet gällde inte bara judarna utan  alla människor. Läs kapitlen innan det här bibelordet, det är mycket spännande!  

Bön i ensamhet

Matt.14:22 Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände i väg folket. 23 När han hade skickat i väg dem, gick han upp på berget för att få vara sig själv och be.

Jesus får veta att hans älskade vän Johannes dödats på ett fruktansvärt sätt. Han drar sig tillbaka i ensamhet för att sörja och be, men människorna upptäcker vart han dragit sig undan och följer efter. Jesus förbarmar sig över dem botar sjuka och ger dem bröd. Sedan skickar han iväg folket och lärjungarna för att få vara ensam. Vid svåra händelser i livet kan det vara gott att dra sig undan och vara ensam med Herren.

Brödundret

Matt. 14:5 På kvällen kom lärjungarna till honom och sade: "Platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka i väg folket så att de kan gå bort till byarna och köpa sig mat." 16 Jesus sade till dem: "De behöver inte gå härifrån. Ge ni dem att äta." 17 De svarade: "Vi har inget annat här än fem bröd och två fiskar." 18 Han sade: "Hämta dem hit till mig." 19 Sedan befallde han folket att slå sig ner i gräset. Han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud , bröt bröden och gav dem till lärjungarna, och de gav dem till folket. 20 Alla åt och blev mätta, och man plockade tolv korgar fulla med bitarna som blivit över.21 De som hade ätit var omkring fem tusen män, förutom kvinnor och barn.
 Det här är ett märkligt under. Ändå hade det inte bara välsignelser med sig. Fariseerna och de skriftlärda tyckte inte om det därför att folket trodde att Jesus var Messias. De ville att Jesus skulle ta sitt politiska ansvar , men Jesus hade inte kommit för att bli politiker. Han hade kommit för att dö för människornas synder och på så vi ge dem tillträde till Guds rike.Efter det här undret drog Han sig undan och bad och lärjungarna tog båten till andra sidan Genesaret. Gud gör  under idag också, men det största undret är ändå när en människa tar emot Jesus i sitt hjärta och får sina synder förlåtna. Bön: Tack Herre för att du gör under idag också. Dagens sång: Herren Herren är Gud Gerd Pettersson-Ebegård

En kvinna smörjer Jesus

Mark. 14:3 När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus, kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. 4 Några blev upprörda och sade: "Varför detta slöseri med oljan! 5 Den hade man kunnat sälja för mer än tre hundra denarer och ge åt de fattiga." Och de grälade på henne. 6 Men Jesus sade: "Låt henne vara! Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. 7 De fattiga har ni alltid hos er, och när ni vill kan ni göra gott mot dem, men mig har ni inte alltid. 8 Hon har fullgjort sin uppgift. I förväg har hon smort min kropp till begravningen. 9 Amen säger jag er: Överallt i världen där evangeliet predikas, skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne." 300 denarer motsvarade en årslön för en arbetare. Det är inte konstigt att lärjungarna tycke att det var slöseri Dessutom visade kvinnan sin tillgivenhet för Jesus på ett kanske anmärkningsvärt sätt. Det lär oss att inte se ner på människor som visar sin kärlek till Jesus på ett som vi tycker opassande sätt.  Jesus tog henne i försvar. Han såg mer till varför hon gjorde det än vad det kostade. Bön: Herre hjälp oss att inte blygas för att visa vår kärlek till dig.

Evangelisation

Matt 4: 19 Jesus sade till dem: "Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare." Jesus säger det här när Han kallar Petrus och Andreas till att bli lärjungar. Åter ett exempel på hur Jesus vandrar mitt i människornas vardag. Han såg dem fiska och använde det vardagliga arbetet för att jämföra med att de skulle bli människofiskare. Som kristna är vi kallade att vara människofiskare. Vi är kallade att visa de som inte tror på Jesus på Honom och fiska in dem till Guds rike. Bön: Herre hjälp oss att bli människofiskare.