Vår uppgift

Luk.4:18 Herrens Ande är över mig,
för han har smort mig 
till att förkunna glädjens budskap
för de fattiga.
Han har sänt mig 
att utropa frihet för de fångna 
och syn för de blinda,
att ge de förtryckta frihet 19 och förkunna ett nådens år från Herren. Sång: Tiden är inne

Levnadsvisdom

Petrus brev 3:8 Till sist ska ni alla visa enighet, medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. 9 Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.

Gud……..jag förstår inte allt

Jobs bok i gamla testamentet är en bok som jag tycker är svår att begripa sig på. Job var en rättskaffens man men blev ändå utsatt för svårt lidande Även om den är svår att förstå har jag ändå blivit välsignad av den. Det finns t,ex. en underbar beskrivelse av skapelsen som jag skrivit om i ett tidigare bibelstudium den står i kap. 38-41. Där använder Gud skapelsen för att visa för Job hur stor Han är och att Job aldrig kan förstå allt.Gud är mycket större än vi kan omfatta med vårt förstånd.. Det är då Job kommer till insikt om det och svarar så här. Job. 42 1 Job svarade Herren och sade: 2 Jag vet att du förmår allt, inget som du beslutar är omöjligt för dig. 3 Vem är den som döljer ditt råd utan förstånd? Jag har ju ordat om vad jag ej begrep, om sådant som var för underbart för mig och som jag ej förstod. 4 Lyssna nu, så vill jag tala. Jag vill fråga dig, och du må ge mig kunskap. 5 Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. 6 Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska. När vi inte förstår allt med Gud får vi ödmjuka oss och säga som Job. Bön: Herre du är större än vi kan tänka, vi faller ner i beundran inför dig. Dagens sång: How great Thou art Johny Cash

Ödmjukhet

1 Petr. 5:5 Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.* 6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Vad är ödmjukhet. Ja det är inte snällhet som många tror. Ödmjukhet är ett tecken på god självkänsla och gott självförtroende- - Nämen säger du, det är väl tvärtom. Att vara ödmjuk innebär att jag inte alltid behöver äras för allt vad jag gör, att jag kan vara trygg i mig själv och trygg i att andra får berömmelse och blir uppmärksammade för något som kanske jag ligger bakom. Ödmjukhet är också att förstå att inte jag alltid vet bäst, att kunna lyssna till andra människor och ta till sig deras åsikter.Att framförallt lyssna till Gud, vad Han säger genom den Helige Ande och i sitt ord. Att inte ha ömma tår som man brukar säga om någon går till angrepp mot mig. Den mest ödmjuka person som har funnits är Jesus. Han säger i Matt 5:5 Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden. Det bibelordet stämmer väl med ordet ovan. Tänk när den dagen kommer när ödmjukhet råder bland människorna i stället för högmod. Ödmjukhet är som en god doft , när den finns hos någon smittar den av sig på andra.

Den ödmjukes förtröstan  

 

Den ödmjukes förtröstan

1 En vallfartssång av David. HERRE, mitt hjärta är inte högmodigt, mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting, med sådant som är mig för svårt. 2 Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. 3 Hoppas på HERREN, Israel, från nu och till evig tid! En av livets hemligheter. Birgitta