Älskade sånger

Tänk så mycket musiken betyder  för oss. Jag är så glad för att jag med datorns hjälp kan få lyssna till vilken musik jag vill,  med bara ett par knapptryckningar. På YouTube kan jag dessutom se den som sjunger med datorns hjälp. Min musiksmak är nog väldigt varierad, jag tycker om all slags musik utom möjligen den värsta hårdrocken. Eftersom jag är till åren kommen så har jag nog en dragning åt den musik som var populär några år tillbaka.

I kristna kretsar skiljer man ofta mellan lovsång och väckelsesånger. Ungdomarna vill inte gärna lyssna på och sjunga de äldre sångerna, men när jag lyssnar på texten så är den ofta innehållsrik. Det är gott när båda sångstilarna får mötas i våra kyrkor tycker jag. 

I mina inlägg brukar jag försöka få med en sång. I dag råkade jag lyssna på en norsk sångare som var helt okänd för mig. Han heter Per Juvang och sjunger på ett så mjukt och behagligt sätt.

Tro på Gud

Den som tror på Jesus

Dagens bibelord: 'Det budskap vi har hört från honom, och som vi nu förkunnar vidare för er, är att Gud är ljus och att det inte finns något mörker i honom. Om vi därför säger att vi har gemenskap med honom, men fortsätter att leva i mörker, då ljuger vi. Vi håller oss ju inte till sanningen. Men om vi lever i ljuset, på samma sätt som han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och Jesus, hans Sons blod renar oss från all synd. '

1 Johannesbrevet 1:5-7
https://my.bible.com/bible/916/1JN.1.5-7

Ta emot Jesus i ditt hjärta så kan mörkret vändas till ljus.

 

 

Gud är större

Abraham klagar inför Gud att han inte har fått några avkomlingar. Då svarar Gud i 1 Mos. 15 – Men Herrens ord kom till honom: ”Det är inte någon av ditt husfolk  som ska ärva dig. En som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge.”Sedan förde han honom ut och sade: ”Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem.” Och han sade till honom: ”Så ska din avkomma bli.”Och Abram trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet.- Jag har skrivit en litet längre text om att Gud är större än vi någonsin kan fatta.  Du finner den här. Dagens sång: Till dig

Hur blir jag frälst?

Rom. 10:9 För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. 10 Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 11 Skriften säger:Ingen som tror på honom ska stå där med skam. 12 Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samme Herre, och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. 13Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ett ofta citerat ord om hur man blir frälst. Dagens sång: Den kristnes proklamation: Jesus är uppstånden!  

Blodet

1 Petr1: 18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. 19 Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist. 20 Han var utsedd redan före världens skapelse men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. 21Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Dagens sång:Genom blodet

Trons kapitel i bibeln

1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Hebr. 11:1 Genom tron får vi  en övertygelse om vad som är Guds vilja. Hur det går till går inte att veta, det är övernaturligt, genom den Helige Ande. Läs hela det här kapitlet och du får se både hur jobbiga och härliga saker händer när du går i tro . Dagens sång: Stå upp i tro! I dagen sång gäller det helande men löftet gäller på alla livets områden.

Slutet

Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst. (‭Andra Timoteusbrevet‬ ‭4‬:‭7-8‬ SFB14) Igår när jag var och hälsade på min man, som bor på ett sjukhem här  i Sunne, läste vi den här versen och blev så gripna. Tänk att kunna säga så vid slutet av våra liv. Vilken glädje! Sång: Där vägen tar slut: Gerd Ebegård

Dumma och meningslösa dispyter

Fly ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Men avvisa dumma och meningslösa dispyter. Du vet att de föder strider, och en Herrens tjänare ska inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. Han ska i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske låter Gud dem omvända sig, så att de kommer till insikt om sanningen och nyktrar till ur djävulens snara, där de hålls fångna så att de gör hans vilja. (‭Andra Timoteusbrevet‬ ‭2‬:‭22-26‬ SFB14)

Martyrer

När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som de hade. De ropade med stark röst: "Herre, du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?" Och var och en av dem fick en vit dräkt, och de blev tillsagda att vila ännu en liten tid, en tills deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fulltaliga. (‭Uppenbarelseboken‬ ‭6‬:‭9-11‬ SFB14) Idag tänker jag på alla kristna som blivit dödade för på grund av sin tro den sista tiden inte minst de 21 unga kopter som dödades i söndags vid Medelhavets strand i Libyen. Anders-Petter Sjödin har skrivit ett så gripande inlägg på face-book om det här. Jag vet inte hur man gör för att länka till fb men du kan söka på hans namn och läsa det här. Det är så viktigt att vi inte blir lika hårda. Bön: Herre vi ber för alla förföljda kristna idag. Vi ber för alla deras anhöriga som sörjer.

Varför ska vi dela Guds ord?

Jes. 55: 10 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, 11 så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det. 12 Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna. Guds ord och budskapet om Jesus Kristus predikas över hela världen.. i Sverige tycker vi att vi inte ser så mycket resultat just nu. Då talar det här ordet till oss om att ordet verkar i det fördolda. En dag får vi se resultatet när det har verkat som Gud vill.I andra länder har ordet framgång många människor kommer till tro. i somras upplevde jag något av en kris. Jag har alltid varit aktiv i församlingen men har dragit mig tillbaka med ålderns rätt och för att hjälpa min man som sedan han fick en hjärtinfarkt påsken 07 blivit allt sämre och behövde mycket omvårdnad. i jan. 2014 blev han akut dålig och fick stanna för gott på det sjukhem där han haft växelvård. plötsligt kände jag mig så ensam. Vad ville Gud att jag skulle göra med den tid som jag hade fått över. Jag vet att det finns hur mycket som helst att göra. Många ensamma som sitter och väntar på besök i sina hem. Känner inte riktigt att det är en uppgift som passar mig riktigt. Jag har alltid varit intresserad av att studera Guds ord, läsa kristen litteratur och gå på möten och lyssna till predikningar.Då upplevde jag hur Gud talade till mig om att dela med mig av Guds ord på det här sättet som jag gör här. Jag har känt just det som står i den här versen: - Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Det är inte många som är inne och läser min blogg, i genomsnitt 4 per dag, men då får ordet välsigna de fyra och jag känner mig också välsignad av att få  göra detta.Sidan är också öppen för kommentarer om det är något du undrar över. Hör gärna av dig, det kan bli till välsignelse för andra. Bön: Herre jag ber om välsignelse över dem som läser ditt ord här och mina enkla tankar. Tack för att ditt ord ska bära frukt. Dagens sång: Kärleksfullt Han vakar över dig Lasse och Lisen

Gud……..jag förstår inte allt

Jobs bok i gamla testamentet är en bok som jag tycker är svår att begripa sig på. Job var en rättskaffens man men blev ändå utsatt för svårt lidande Även om den är svår att förstå har jag ändå blivit välsignad av den. Det finns t,ex. en underbar beskrivelse av skapelsen som jag skrivit om i ett tidigare bibelstudium den står i kap. 38-41. Där använder Gud skapelsen för att visa för Job hur stor Han är och att Job aldrig kan förstå allt.Gud är mycket större än vi kan omfatta med vårt förstånd.. Det är då Job kommer till insikt om det och svarar så här. Job. 42 1 Job svarade Herren och sade: 2 Jag vet att du förmår allt, inget som du beslutar är omöjligt för dig. 3 Vem är den som döljer ditt råd utan förstånd? Jag har ju ordat om vad jag ej begrep, om sådant som var för underbart för mig och som jag ej förstod. 4 Lyssna nu, så vill jag tala. Jag vill fråga dig, och du må ge mig kunskap. 5 Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. 6 Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska. När vi inte förstår allt med Gud får vi ödmjuka oss och säga som Job. Bön: Herre du är större än vi kan tänka, vi faller ner i beundran inför dig. Dagens sång: How great Thou art Johny Cash

Unga i församlingen.

1 Tim. 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, tro och renhet. 13 Fortsätt att högläsa ur Skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer. Det här är ett bibelord som jag tycker att vi äldre ska tänka på. Det är så lätt att vi äldre dömer ut de yngres uttryckssätt bara för att det skiljer sig från vårt.Se til ungdomarnas hjärtan,  de brinner lika mycket för Jesus som vi gör även om de sjunger på engelska. 14 Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldste lade händerna på dig. Låt oss lägga händerna på de unga och välsigna dem. Får vi inga ungdomar med i församlingarna dör vi snart ut. Bön: Jesus vi ber för ungdomen. Välsigna dem , och ge dem kraft och mod att leva som kristna. Dagens sång: Hosianna    

Rättfärdighet genom tro

Rom. 10:För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. 10 Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 11 Skriften säger: Ingen som tror på honom ska stå där med skam . 12 Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samme Herre, och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. 13 Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Judarna levde efter Mose lag, alltså bl.a. de tio budorden, men Paulus undervisar mycket här i Romarbrevet om att vi blir inte frälsa genom gärningar utan genom tro. Det var det här som blev så levande för Luther en gång på 1500-talet och blev en sån befrielse för honom. 13 Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. det är genom Guds nåd som vi blir frälsta inte genom att vi gör goda gärningar. Vill vi leva i tro på Jesus så följer de goda gärningarna på ett naturligt sätt utan stress . Bön: Tack för din nåd emot oss, att det inte är genom laggärningar vi blir frälsta. Dagens sång: Amazing grace  

Tvivel

Joh. 20

Den uppståndne och Thomas

24 Thomas, en av de tolv, han som kallades Tvillingen,* hade inte varit med dem när Jesus kom. 25 De andra lärjungarna sade nu till honom: "Vi har sett Herren." Men han svarade dem: "Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro." Det kan vara svårt att tro på något som man inte sett med egna ögon. Jesus säger senare i kapitlet: - "Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!" 28 Thomas svarade honom: "Min Herre och min Gud!" 29 Jesus sade till honom: "Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser." I dag lever vi i en tid när vi inte kan se Jesus med våra "verkliga" ögon. Alltså är vi saliga enligt Jesus om vi tror. Ändå kan Jesus uppenbara sig på andra sätt. Han kan visa sig i syner och drömmar. Jag har hört flera exempel hur Jesus har uppenbarat sig i muslimvärlden och människor har kommit till tro. Vi kan tänka på Paulus där Jesus visade sig på Damaskusvägen och han trodde. Många kan vittna om hur de upplevt närheten av Jesus i många olika situationer. När vi lämnar vårt liv i Jesu händer upplever vi ofta en förvandlande kraft som gör att våra liv blir helt förvandlade Bön: Tack Jesus att vi får uppleva att du finns och att du lever idag.

Vinstocken

Joh 15: 3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. 4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. I det här kapitlet berättar Jesus en liknelse . Han själv är vinstocken och vi är grenarna. Han vill få fram hur viktigt det är att vi förblir i honom för att vår tro ska förbli vid liv. Tillsammans blir vi ett med varandra och med Honom. Håller vi fast vid Honom  förblir vi vid liv, skiljer vi oss från honom dör vi andligt sett.  

Hänsyn

Den som är svag i tron skall ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter. En har tro till att äta allt, men en annan som är svag äter bara grönsaker. Den som äter skall inte förakta den som inte äter, och den som inte äter skall inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi skall ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet:"Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud." Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er i stället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder, så att han snubblar och faller. Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Den tro som du har, skall du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han har valt att göra. (‭Romarbrevet‬ ‭14‬:‭1-3, 10-13, 21-22‬ SFB) Här läser vi hur viktigt det är att ta hänsyn till dem som är svaga i tron. När någon är ny i tron har vi ofta så bråttom med att pracka på honom allt vi vet om den kristna tron innan han är mogen för det. Det är bättre att det får mogna fram, att vederbörande söker av eget intresse. När det gäller mat och dryck tänker jag särskilt på alkoholen. Det är viktigt att vi tar hänsyn till de som blivit frälsta från missbruk att vi inte serverar alkohol när vi träffas. Det som det här handlar om är att inte ha en dömande attityd. Vi ska varsamt leda dem vidare som är svaga i tron,men vi måste naturligtvis tala om var vi står i viktiga frågor. Återigen måste vi be den helige Ande om vishet och ledning.