Vikten av att studera Guds ord

bibel4     Psaltaren 1:1
Salig är den som inte följer
de gudlösas råd,
som inte går in på syndares väg
och sitter bland föraktare,
2 utan har sin glädje
i Herrens undervisning
och begrundar hans ord
både dag och natt.
3 Han är som ett träd,
planterat vid vattenbäckar,
som bär sin frukt i rätt tid
och vars löv inte vissnar.

Bön i ensamhet

Matt.14:22 Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände i väg folket. 23 När han hade skickat i väg dem, gick han upp på berget för att få vara sig själv och be.

Jesus får veta att hans älskade vän Johannes dödats på ett fruktansvärt sätt. Han drar sig tillbaka i ensamhet för att sörja och be, men människorna upptäcker vart han dragit sig undan och följer efter. Jesus förbarmar sig över dem botar sjuka och ger dem bröd. Sedan skickar han iväg folket och lärjungarna för att få vara ensam. Vid svåra händelser i livet kan det vara gott att dra sig undan och vara ensam med Herren.

bibeln = Guds ord

”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” ‭‭Andra Timoteusbrevet‬ ‭3:16-17‬ ‭SFB14‬‬

Helande

Matt.4:23 Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. 24 Ryktet om honom gick ut över hela Syrien*, och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka* och lama, och han botade dem. 25 Och mycket folk följde honom från Galileen och Dekapolis*, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan. Bibeln berättar så enkelt och självklart om vad Jesus gjorde. Han gick omkring, han undervisade och han botade. Människorna kom till honom med alla slags sjukdomar och han botade dem. Människor blir helade av Jesus idag också. Jag undrar vad det beror på att inte så många blir helade är att vi alltför sällan ber för helande? Det borde vara den naturligaste sak i världen att be för någon som är sjuk. På något sätt är vi rädda...... -tänk om han inte blir helad,  då blir han ju bara ledsen om jag ber för honom, kanske vi tänker. Nej jag tror att vi ska vara mycket mer frimodiga. En sak som är märklig är ju att i utvecklingsländer som i ex Afrika är det mycket vanligare med helande efter förbön. Vi här i västerlandet har blivit alltför intellektuella för att kunna tro på helande. Har du någon erfarenhet av gudomligt helande? Skriv gärna i kommentarsfältet så ska jag berätta om erfarenheter som jag har.      

Undervisning

5 Mos. 6: 5 Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. 6 Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat. 7 Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. 8 Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna.* 9 Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Ytterligare ett exempel på att leva med Guds ord aktuellt varje dag -men det där är ju från Gamla testamentet, kanske någon invänder, vi lever i Nya Testamentet. Jesus säger själv  i Luk. 16:17 Men förr kommer himmel och jord att förgå än att en enda prick* av lagen sätts ur kraft. Vi ska leva i ordet, tala om det som står var vi går fram, undervisa våra barn. Vi har världens bästa samtalsämne!