Församlingen

Ett heligt prästerskap

4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.* 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall.* De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.

9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar,* han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 10 Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.

Församlingen jämförs med en byggnad här, där Jesus är hörnstenen. Om den tas bort, rasar hela byggnaden.Det är viktigt att det är Jesus som är hörnstenen i vårt kristna liv. Tas den bort blir det som vilken byggnad som helst.
För den som inte tror blir den en stötesten. Hur ofta har jag inte upplevt det, när jag nämnt namnet Jesus kan vissa människor bli som förbytta, rasande och häva ur sig en massa otäcka tillmälen om kristna. När så sker ska vi inte bli rädd.a vi har ju förklaringen i det här bibelordet. För den som inte tror blir Jesus en stötesten.

Vi är ett utvalt släkte….att säga så offentligt kan också väcka ilska. Vi får göra som Maria , Jesu mor gjorde när hon fick fantastiska profetior om Jesus. Det står att hon gömde och begrundade det i sitt hjärta. Vi får vara visa och göra detsamma och glädja oss över det faktumet själva och tillsammans med våra trossyskon.

 

Publicerat av Birgitta

Björn, Sunne