Livet

Ps. 103:15 En människas dagar är som gräset, hon blomstrar som markens blommor.
16 Vinden drar fram över dem och de är borta,
deras plats känner dem inte längre.
17 Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet
över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barnbarn,
18 när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem.
19 HERREN har ställt sin tron i himlen,
hans konungavälde omfattar allt.

När man blir äldre som jag, inser man hur sant det här ordet är.När jag tänker tillbaka på mitt liv och förstår att jag nu måste  vara i slutet av det, så tycker jag att det har varit väldigt kort även om jag får leva 10-20 år till.

Det kan vara en uppmaning till dig min vän att ta till vara på dina dagar och inte slösa bort dem på strunt. Lämna ditt liv åt Jesus, det enda som ger mening åt livet. Förlåt dina ovänner, bekänn dina synder, säg nej till att låta bitterhet över oförrätter förstöra ditt liv. Då får du de bästa förutsättningarna för ett liv i harmoni.

Det kommer även att ha betydelse för dina barn och barnbarn .
Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet
över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barnbarn,

 

Publicerat av Birgitta

Björn, Sunne