Hänsyn

Den som är svag i tron skall ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter. En har tro till att äta allt, men en annan som är svag äter bara grönsaker. Den som äter skall inte förakta den som inte äter, och den som inte äter skall inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom.

Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi skall ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet:”Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud.” Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er i stället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder, så att han snubblar och faller.

Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Den tro som du har, skall du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han har valt att göra. (‭Romarbrevet‬ ‭14‬:‭1-3, 10-13, 21-22‬ SFB)

Här läser vi hur viktigt det är att ta hänsyn till dem som är svaga i tron. När någon är ny i tron har vi ofta så bråttom med att pracka på honom allt vi vet om den kristna tron innan han är mogen för det. Det är bättre att det får mogna fram, att vederbörande söker av eget intresse.

När det gäller mat och dryck tänker jag särskilt på alkoholen. Det är viktigt att vi tar hänsyn till de som blivit frälsta från missbruk att vi inte serverar alkohol när vi träffas.

Det som det här handlar om är att inte ha en dömande attityd. Vi ska varsamt leda dem vidare som är svaga i tron,men vi måste naturligtvis tala om var vi står i viktiga frågor. Återigen måste vi be den helige Ande om vishet och ledning.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *