Fasta

Matt. 6:16 När ni fastar,* se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. 17 Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte, 18 så att människor inte ser att du fastar, utan endast din Fader som är i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Lägg märke till att Jesus inte säger om du fastar utan när du fastar. Det var alltså helt naturligt för Honom att man fastar men att det inte ska vara ett sätt att göra sig märkvärdig utan att det är en sak mellan Gud och mig.

Fasta är populärt  idag genom 5-2 metoden för bantning. Det har förekommit i alla religioner och på olika sätt som ett sätt att få mer koncentration i bön och få tid över till det  Läs här.

Den vanligaste fastan är den vid påsk, då det varit tradition inom kristendomen att fasta 40 dagar före med avslutning på påskaftonen.

Det står i Wikipedia att det inte är så vanligt med fasta inom protestantismen, men alltsedan jag kom med i den karismatiska rörelsen och pingströrelsen har jag förstått att det varit vanligt där. Tidigare var jag aktiv inom Missionsförbundet och där hade jag aldrig hört talas om fasta som en hjälp i bönen.

Fasta kan också innebära att jag avstår från TV-tittande, godis, dator, alkohol och kött, tidningar eller något annat. Meningen är att avstå från något för att vinna något annat.

Har du ett mycket angeläget böneämne, pröva att fasta en dag för att få mer koncentration i bönen.

Har du egna erfarenheter av fasta, skriv gärna en kommentar och berätta om det.

 

 

 

 

 

av Birgitta

Björn, Sunne