Vinstocken

Joh 15: 3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. 4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.

I det här kapitlet berättar Jesus en liknelse . Han själv är vinstocken och vi är grenarna. Han vill få fram hur viktigt det är att vi förblir i honom för att vår tro ska förbli vid liv. Tillsammans blir vi ett med varandra och med Honom. Håller vi fast vid Honom  förblir vi vid liv, skiljer vi oss från honom dör vi andligt sett.

 

Publicerat av Birgitta

Björn, Sunne