Jesus går på vattnet

Matt 14;28 Petrus sade: ”Herre, om det är du, så befall att jag skall komma till dig på vattnet.” 29 Jesus sade: ”Kom!” Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. 30 Men när han såg hur häftigt vinden låg på, blev han rädd och började sjunka. Då ropade han: ”Herre, hjälp mig!” 31 Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade: ”Så lite tro du har! Varför tvivlade du?” 32 De steg i båten och vinden lade sig. 33 Och de som var i båten tillbad honom och sade: ”Du är verkligen Guds Son.”

I den här berättelsen är lärjungarna ute och seglar på genesarets sjö. Då kommer Jesus till dem gående på vattnet. Petrus är då så modig att han går ut på vattnet, men blir rädd och börjar sjunka, men Jesus är där och tar emot honom.

Som kristna kan vi ofta komma i sådana situationer. Vi upplever att Jesus kallar på oss, att han vill att vi ska göra något speciellt. Att då göra som Petrus gjorde är det rätta. Att gå i tro. Jesus är ju där och fångar upp oss och hjälper oss tillrätta.

En särskild situation som jag tänker på är när du känner dig manad att lämna ditt liv i Guds hand att bli frälst. Det kan kännas som att kasta sig utför ett brant stup och inte veta var du hamnar, men när du har gjort det märker du att det är en lina som fångar upp dig, det blir ett bungyjump. Jesus är där och ser till att det går bra.

Bön: Herre hjälp mig att gå i tro när du kallar.

 

Publicerat av Birgitta

Björn, Sunne