Evangelisation

Matt 4: 19 Jesus sade till dem: ”Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare.”

Jesus säger det här när Han kallar Petrus och Andreas till att bli lärjungar. Åter ett exempel på hur Jesus vandrar mitt i människornas vardag. Han såg dem fiska och använde det vardagliga arbetet för att jämföra med att de skulle bli människofiskare.

Som kristna är vi kallade att vara människofiskare. Vi är kallade att visa de som inte tror på Jesus på Honom och fiska in dem till Guds rike.

Bön: Herre hjälp oss att bli människofiskare.

 

 

av Birgitta

Björn, Sunne