En kvinna smörjer Jesus

Mark. 14:3 När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus, kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. 4 Några blev upprörda och sade: ”Varför detta slöseri med oljan! 5 Den hade man kunnat sälja för mer än tre hundra denarer och ge åt de fattiga.” Och de grälade på henne. 6 Men Jesus sade: ”Låt henne vara! Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. 7 De fattiga har ni alltid hos er, och när ni vill kan ni göra gott mot dem, men mig har ni inte alltid. 8 Hon har fullgjort sin uppgift. I förväg har hon smort min kropp till begravningen. 9 Amen säger jag er: Överallt i världen där evangeliet predikas, skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.”

300 denarer motsvarade en årslön för en arbetare. Det är inte konstigt att lärjungarna tycke att det var slöseri Dessutom visade kvinnan sin tillgivenhet för Jesus på ett kanske anmärkningsvärt sätt. Det lär oss att inte se ner på människor som visar sin kärlek till Jesus på ett som vi tycker opassande sätt.  Jesus tog henne i försvar. Han såg mer till varför hon gjorde det än vad det kostade.

Bön: Herre hjälp oss att inte blygas för att visa vår kärlek till dig.

Publicerat av Birgitta

Björn, Sunne