Jesus vår Frälsare

1Joh 2  1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Här misslyckas vi alla, men vi har en hjälpare, Jesus Kristus. Han har gjort så att vi kan få förlåtelse för våra synder genom sin död på korset.

Risken är att vi börjar tänka, det gör inget att jag syndar…jag blir ändå förlåten. Vi brukar säga att vi syndar på nåden. Vår längtan ska vara att vi ska leva ett rent och syndfritt liv. Misslyckas vi får vi be om förlåtelse men vi behöver be Gud om hjälp att bli mer och mer lika Jesus själv.

Bön: Tack ör din stora nåd Jesus. Tack för att du är försoningen för våra synder.

Dagens sång: Min nåd är dig nog

 

av Birgitta

Björn, Sunne