Healing

Matt. 9:27 När Jesus gick vidare därifrån, följde två blinda efter honom och ropade: ”Förbarma dig över oss, Davids son!” 28 Och när han hade kommit hem , gick de fram till honom. Jesus frågade dem: ”Tror ni att jag kan göra detta?” De svarade: ”Ja, Herre.” 29 Då rörde han vid deras ögon och sade: ”Så som ni tror ska det ske för er.” 30 Och deras ögon öppnades. Jesus sade strängt till dem: ”Se till att ingen får veta det.” 31 Men de gick och spred ut ryktet om honom i hela det området.


Ytterligare ett bibelord om hur Jesus helar.

Bön: Tack Herre att du är den store läkaren. Tack för att du även bar våra sjukdomar upp på korset.

Jes. 53: 4 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 

Dagens sång:Du ska bli helad ikväll i Jesu namn.

 

 

Publicerat av Birgitta

Björn, Sunne