Kallelse

Jona 1: 1 Herrens ord kom till Jona, Amittajs son. Han sade: 2
”Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika mot den, ty deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte.”
3 Men Jona steg upp för att fly till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Och han for ner till Jafo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Han betalade för resan och steg sedan ombord för att fara med dem till Tarsis, bort från Herrens ansikte. 4
Men Herren sände en stark vind ut över havet, och en våldsam storm uppstod och skeppet var nära att krossas.
5 Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin gud, och de vräkte lasten överbord för att lätta skeppet.
Men Jona hade gått ner i det inre av skeppet och låg där i djup sömn.
6 Då gick skeppets kapten till honom och sade: ”Hur kan du sova nu? Stig upp och ropa till din gud. Kanske skall den guden tänka på oss, så att vi inte förgås.”

Jona är en märklig bok. I stora drag handlar den om en man som får en kallelse av Gud, men han försöker fly undan den. Han får vara med om ett väldigt äventyr och är nära att gå under.Men Gud räddar honom när han blir villig att följa kallelsen och han får se ett underbart resultat av sitt arbete. Jona är en man med många inte särskilt ädla drag men som vi samtidigt kan känna igen oss i.

Ibland kan det vara jobbigt när Gud kommer med sin kallelse i stort eller smått. Vi kan inte alltid gå våra egna vägar som vi tycker är bäst. Känner du igen dig i det? Men att gå när Gud kallar är alltid det bästa. Ibland kan det vara till synes enkla saker som att ringa ett samtal eller bjuda hem någon ensam eller liknande. Jag har själv blivit väldigt välsignad när jag gjort sådant. Det kanske inte är din kallelse att gå till den stora staden och predika omvändelse, kanske är du kallad till din närmaste omgivning, din famil, ditt arbete, dina vänner, dina grannar. Det är väl så viktigt

.Den allra viktigaste kallelsen du får är Han kallar dig att bli frälst. Svara ja på den kallelsen!

Bön:Herre hjälp mig att svara ja när du kallar.

Dagens sång: När Jesus dig kallar

av Birgitta

Björn, Sunne