Varför ska vi dela Guds ord?

Jes. 55: 10
Liksom regnet och snön
faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta,
11
så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det
vartill jag har sänt ut det.
12
Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna
skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd
skall klappa i händerna.

Guds ord och budskapet om Jesus Kristus predikas över hela världen.. i Sverige tycker vi att vi inte ser så mycket resultat just nu. Då talar det här ordet till oss om att ordet verkar i det fördolda. En dag får vi se resultatet när det har verkat som Gud vill.I andra länder har ordet framgång många människor kommer till tro.

i somras upplevde jag något av en kris. Jag har alltid varit aktiv i församlingen men har dragit mig tillbaka med ålderns rätt och för att hjälpa min man som sedan han fick en hjärtinfarkt påsken 07 blivit allt sämre och behövde mycket omvårdnad. i jan. 2014 blev han akut dålig och fick stanna för gott på det sjukhem där han haft växelvård. plötsligt kände jag mig så ensam. Vad ville Gud att jag skulle göra med den tid som jag hade fått över. Jag vet att det finns hur mycket som helst att göra. Många ensamma som sitter och väntar på besök i sina hem. Känner inte riktigt att det är en uppgift som passar mig riktigt.
Jag har alltid varit intresserad av att studera Guds ord, läsa kristen litteratur och gå på möten och lyssna till predikningar.Då upplevde jag hur Gud talade till mig om att dela med mig av Guds ord på det här sättet som jag gör här. Jag har känt just det som står i den här versen:
– Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram.
Det är inte många som är inne och läser min blogg, i genomsnitt 4 per dag, men då får ordet välsigna de fyra och jag känner mig också välsignad av att få  göra detta.Sidan är också öppen för kommentarer om det är något du undrar över. Hör gärna av dig, det kan bli till välsignelse för andra.

Bön: Herre jag ber om välsignelse över dem som läser ditt ord här och mina enkla tankar. Tack för att ditt ord ska bära frukt.

Dagens sång: Kärleksfullt Han vakar över dig Lasse och Lisen

Publicerat av Birgitta

Björn, Sunne