Sinnesändring

Fil. 3:7 Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. 8 Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp, för att vinna Kristus 9 och bli funnen i honom – inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron.

Paulus skriver här om sig själv. Innan han mötte Jesus hade han ett helt annat liv. Han levde enligt Mose lag och följde den på alla områden.  Han t.o.m. förföljde församlingen.
Att bli kristen betyder inte bara att ansluta sig till en religion. Att bli kristen innebär att jag lämnar mitt liv i Jesu händer.Det blir ett helt annat liv.
Det här kan vara en svårighet för många. Jag vill inte bli en kristen för då får jag inte göra si , jag får inte göra så. Har jag tagit emot Jesus i mitt hjärta ändras mitt synsätt på livet. Jag vill leva på ett annat sätt.
jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus säger Paulus. Så är det .

Bön: Tack Jesus för att du är vår Frälsare . Tack för att du förvandlar våra liv.

Dagens sång: Så helt förlåter Gud Daniel Viklund

Publicerat av Birgitta

Björn, Sunne