Brödundret

Matt. 14:5 På kvällen kom lärjungarna till honom och sade: ”Platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka i väg folket så att de kan gå bort till byarna och köpa sig mat.” 16 Jesus sade till dem: ”De behöver inte gå härifrån. Ge ni dem att äta.” 17 De svarade: ”Vi har inget annat här än fem bröd och två fiskar.” 18 Han sade: ”Hämta dem hit till mig.”
19 Sedan befallde han folket att slå sig ner i gräset. Han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud , bröt bröden och gav dem till lärjungarna, och de gav dem till folket. 20 Alla åt och blev mätta, och man plockade tolv korgar fulla med bitarna som blivit över.21 De som hade ätit var omkring fem tusen män, förutom kvinnor och barn.


Det här är ett märkligt under. Ändå hade det inte bara välsignelser med sig. Fariseerna och de skriftlärda tyckte inte om det därför att folket trodde att Jesus var Messias. De ville att Jesus skulle ta sitt politiska ansvar , men Jesus hade inte kommit för att bli politiker. Han hade kommit för att dö för människornas synder och på så vi ge dem tillträde till Guds rike.Efter det här undret drog Han sig undan och bad och lärjungarna tog båten till andra sidan Genesaret.

Gud gör  under idag också, men det största undret är ändå när en människa tar emot Jesus i sitt hjärta och får sina synder förlåtna.

Bön: Tack Herre för att du gör under idag också.

Dagens sång: Herren Herren är Gud Gerd Pettersson-Ebegård

Publicerat av Birgitta

Björn, Sunne