Jesu återkomst

Jes.59:20 Återlösaren skall komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren .

När Jesus kommer tillbaka kommer han till Jerusalem och sätter sina fötter på Oljeberget. Det blir när judarna blivit frälsta och tror att  Jesus,  som redan varit på jorden, är Messias.

Det finns många judar som redan tror på Jesus som Messias,i Israel finns det redan 150 000 messiastroende judar.

Bön: Herre Jesus kom snart!

Sång: När de frälsta tåga in

 

Publicerat av Birgitta

Björn, Sunne