Kvinnlig arvsrätt

Döttrarna till Selofhad trädde fram. Selofhad var son till Hefer, son till Gilead, son till Makir, son till Manasse, av Manasses, Josefs sons, släkter. Döttrarna hette Mahla, Noa, Hogla, Milka och Tirsa. De stod nu inför Mose och prästen Eleasar, furstarna och hela menig-heten vid ingången till uppenbarelsetältet och sade: ”Vår far dog i öknen, men han tillhörde inte den hop som rotade sig samman mot HERREN, Koras hop, utan han dog genom egen synd, och han hade inga söner. Varför skall vår fars namn avlägsnas ur hans släkt därför att han inte hade någon son? Ge oss nu en besittning bland vår fars bröder.” Mose bar fram deras sak inför HERRENS ansikte. Och HERREN sade till Mose: ”Selofhads döttrar har talat rätt. Du skall ge dem en arvsbesittning bland deras fars bröder genom att låta deras fars arvedel gå över till dem. (‭Fjärde Moseboken‬ ‭27‬:‭1-7‬ SFB14)

Idag läste jag det här och blev ganska förvånad. I den kulturen som var då var det ganska fantastiskt att kvinnor kunde få arvsrätt. Mose instiftade en lag att det skulle vara så i fortsättningen.

 

Publicerat av Birgitta

Björn, Sunne