Vi är Skapade av Gud

”Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.”
‭‭Efesierbrevet‬ ‭2:10‬ ‭SFB14‬‬

av Birgitta

Björn, Sunne