Förnöjsamhet

Men gudsfruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. (‭Första Timoteusbrevet‬ ‭6‬:‭6-8‬ SFB14)

av Birgitta

Björn, Sunne