Lön?

”Lön för ödmjukhet och HERRENS fruktan, är rikedom, ära och liv.”
‭‭Ordspråksboken‬ ‭22:4‬ ‭SFB14‬‬
http://bible.com/1223/pro.22.4.sfb14

Hur kan det här bibelordet passa ihop med det som jag skrev den 22 juni?

Men gudsfruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har u inte fört något med oss in i världen, och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. (‭Första Timoteusbrevet‬ ‭6‬:‭6-8‬ SFB14)

Jag var tvungen att fundera litet. Kanske kan någon förklara det för mig? Alla kristna är ju inte befriade från ekonomiska bekymmer, men otaliga är de vittnesbörd jag har hört hur Gud gripit in i svåra situationer och hjälpt också ekonomiskt. Många talar också om vikten av att ge tionde. Hur deras ekonomi välsignats när de gör det och hur besvärligt det blir när de slutar.

Egentligen kanske den här synen på ekonomi är den rätta? 

av Birgitta

Björn, Sunne