Prövningar

Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår.

ROMARBREVET 8:18

Att bli kristen är ingen garanti för att slippa lidande under vår livstid. Hurdana människor skulle vi bli då? Vi lever under samma förutsättningar som alla andra. Skillnaden är att när prövningarna kommer har vi någon att gå till som ger oss styrka och råd genom den Helige Ande.

Dagens sång: Ovan där med Carola

av Birgitta

Björn, Sunne