Syrien

Matt.4: 24 Ryktet om honom spred sig över hela Syrien, och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor – besatta, månadssjuka och lama – och han botade dem.

Herre förbarma dig över Syrien idag också.Hjälp människor att hitta dig i allt som händer.  Du är den ende som kan komma med läkedom för folken!

av Birgitta

Björn, Sunne