Avund och bitterhet i motsats till ett klokt vänligt och gott bemötande.

Jakobs brev 3:13-18

Är någon av er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar genom ett klokt, vänligt och gott uppträdande. 14Men bär ni bitter avund och rivalitet i ert hjärta, ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen. 15 En sådan ”vishet” kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig, demonisk.16 För där det finns avund och rivalitet, där finns också oordning och all slags ondska.17 Men visheten från ovan är först och främst ren, dessutom fredlig, mild, följsam, full av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. 18 Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid.

Visst har vi alla upplevt att där det finns avund och rivalitet där blir det oordning och all slags ondska.

av Birgitta

Björn, Sunne