Vad gör en människa oren?

”Jesus kallade till sig folket igen och sade: ”Lyssna på mig allihop och förstå: Inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren. Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. ”

När han hade lämnat folket och kommit inomhus, frågade hans lärjungar honom om liknelsen. Han svarade dem: ”Så ni förstår inte heller? Inser ni inte att inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren, eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?” Därmed förklarade han all mat ren. Och han fortsatte: ”Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna: sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orgier, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.””
‭‭Markusevangeliet‬ ‭7:14-15, 17-23‬ ‭SFB14‬‬
http://bible.com/1223/mrk.7.14-15,17-23.sfb14ä

av Birgitta

Björn, Sunne