Nåd

Klagovisorna 3:
22Men Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör aldrig.
23Varje morgon är den ny —
stor är din trofasthet.

Tänk att få leva i nåden.Vi var samlade några stycken i går kväll och läste Rom.4 Det kapitlet handlar mycket om att tro och att bli rättfärdig genom att följa lagen eller genom att tro på Jesus och få del av nåden . vers Den som har gärningar att peka på får sin lön inte som en nåd utan som en rättighet. 5Den däremot som står utan gärningar men tror på honom som gör syndaren rättfärdig, han får sin tro räknad som rättfärdighet.  Den nåden är ny varje morgon!

av Birgitta

Björn, Sunne