Människan…Guds avbild

Skapelsen
Till man och kvinna skapade Han dem

Jakobs brev 3:9 Med tungan välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. 10 Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.

Människan är skapad till Guds avbild! Det gäller alla människor,oavsett ras eller kön ,

Första Moseboken 1:27 (SFB14)

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Här faller all ras- och köns-diskriminering. Är vi alla skapade till Guds avbild kan vi inte med vår tunga förbanna  vissa folkgrupper det är ju att förbanna Gud själv. Låt oss välsigna i stället och vi kommer att få välsignelser tillbaka.

Dagens sång: Herren välsigne dig.

Den välsignelsen får vi alla ta del a,v var på jorden vi än befinner oss.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *