Omvändelse

Apg. 11:21 Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren.

Hur jag längtar efter att det ska ske här i Sunne och i hela världen. Det här handlar om när det uppdagades för Petrus och de andra lärjungarna att evangeliet gällde inte bara judarna utan  alla människor. Läs kapitlen innan det här bibelordet, det är mycket spännande!

 

av Birgitta

Björn, Sunne