Vikten av att studera Guds ord

bibel4

 

 

Psaltaren 1:1

Salig är den som inte följer
de gudlösas råd,
som inte går in på syndares väg
och sitter bland föraktare,
2 utan har sin glädje
i Herrens undervisning
och begrundar hans ord
både dag och natt.
3 Han är som ett träd,
planterat vid vattenbäckar,
som bär sin frukt i rätt tid
och vars löv inte vissnar.

av Birgitta

Björn, Sunne