Livets värde

 

foster 10 veckor
Foster tio veckor, Lennart Nilsson

Dagens bibelord :’Du skapade organen inne i min kropp, du vävde samman mig i min mors livmoder. Jag prisar dig för det förunderliga, att jag är så underbart skapad! Dina verk är förunderliga, det vet jag väl. Mitt skelett var inte dolt för dig när jag formades i det tysta, när jag vävdes samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok blev varje bestämd dag i mitt liv inskriven innan någon av dem började. ’

Psaltaren 139:13-16
https://my.bible.com/bible/916/PSA.139.13-16

’Hör på mig, ni avlägsna länder! Lyssna, ni folk i fjärran! Herren kallade mig innan jag var född. Redan när jag var i moderlivet nämnde han mig vid mitt namn. ’
Jesaja 49:1
https://my.bible.com/bible/916/ISA.49.1

’”Jag kände dig innan du formades i din mors liv. Innan du föddes avskilde jag dig och utsåg dig till en profet för folken.” ’
Jeremia 1:5
https://my.bible.com/bible/916/JER.1.5

Här ser vi hur Gud ser till människan redan innan hon är född. Då kan vi förstå hur värdefulla vi är Hans ögon. Det gäller inte bara det lilla fostret utan hela livet.
I din bok blev varje bestämd dag i mitt liv inskriven innan någon av dem började. ’
Även fast jag är gammal och grå är jag värdefull därför att Gud har skapat mig.

’Herre , du rannsakar mig och vet allt om mig. Du vet om jag sitter eller står. Även om du är långt borta från mig vet du vad jag tänker. Du granskar mig vare sig jag går eller ligger. Du vet om allt som jag företar mig. Redan innan jag har ett ord på min tunga vet du, Herre , vad jag tänker säga. Du omsluter mig på alla sidor, och du håller din hand över mig. Att veta detta är förunderligt för mig, mycket större än vad jag någonsin kan förstå. ’
Psaltaren 139:1-6
https://my.bible.com/bible/916/PSA.139.1-6

Dagens sång:Du vet väl om att du är värdefull!
 

 

 

av Birgitta

Björn, Sunne