Lärjungar

Bibelgrupp
Bibelgrupp

Dagens bibelord: ’Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, och lär dem att följa allt som jag har befallt er. Och jag ska alltid vara med er, ända till tidsålderns slut.”’
Matteus 28:19-20
https://my.bible.com/bible/916/MAT.28.19-20

Hur gör jag lärjungar?
Genom att vara tillsammans med dem, de som nyss kommit till tro.. Det som jag har sett alltsedan jag själv kom med i en mindre grupp i slutet på 70-talet är att den som gör det har möjlighet att växa i sin tro. Där kan de få undervisning på ett personligare plan och andra gruppmedlemmar kan stödja och undervisa dem. Vi delar livet med varandra. Naturligtvis är det viktigt att dela gemenskapen i den stora församlingen också och dopet är också viktigt eftersom Jesus säger det själv i Missionsbefallningen, som versen ovan kallas. Jesus själv gjorde lärjungar genom att vara tillsammans med 12 personer och leva tillsammans med dem och undervisa dem under tre års tid.

Förra helgen hade vi i Missionskyrkan i Sunne besök av ett gäng ungdomar, som lever mycket efter den här principen om att göra lärjungar. Jag tyckte mycket om det jag hörde. De har en hemsida där du kan gå in och se hur de lever och undervisar.
ibelieve.se

Dagens sång: Där två eller tre är församlade

Publicerat den
Kategoriserat som Kristet

av Birgitta

Björn, Sunne