Namnet Jesus

Bön i Jesu namn

Dagens bibelord: ’ Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. ’Lukasevangeliet 1:30-32
https://my.bible.com/bible/1223/LUK.1.30-32’

Ni valde inte mig utan jag har valt ut er till att gå ut och bära frukt som består. Då ska Fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn. ’
Johannes 15:16
https://my.bible.com/bible/916/JHN.15.16

’Den dagen ska ni be i mitt namn och jag säger inte att jag ska be till Fadern för er, Allt detta har jag talat till er i bilder, men det kommer en tid då jag kan tala till er öppet och utan bilder om min Fader. för Fadern själv älskar er därför att ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. ’
Johannes 16:25-27
https://my.bible.com/bible/916/JHN.16.25-27

’Men nu säger Herren , han som har skapat dig, Jakob, han som har format dig, Israel: ”Var inte rädd, för jag har befriat dig. Jag har kallat dig vid namn, och du är min. ’Jesaja 43:1
https://my.bible.com/bible/916/ISA.43.1

’Tack vare Jesus blod kan vi nu, syskon, frimodigt gå in i helgedomen på den nya, levande väg som öppnats för oss genom förhänget, hans kropp. Så när vi nu har en stor överstepräst över Guds folk, låt oss då gå fram med uppriktigt hjärta, i trons fulla övertygelse, med hjärtat renat från ett ont samvete och kroppen tvättad i rent vatten . Låt oss stadigt hålla fast vid hoppet vi bekänner oss till, för han som gett oss löftena är trofast. ’
Hebreerbrevet 10:19-23
https://my.bible.com/bible/916/HEB.10.19-23

Ofta kan vi tycka att vår bön är så svag och når inte fram, men ber vi i Jesu namn hänvisar vi till vad Jesus har gjort för oss. Han har tagit våra synder genom sin död på korset. Vi är förlåtna.Han har övervunnit allt det onda. det går inte att nalkas Gud genom någon annan än Jesus, jag kan inte komma i mitt eget namn.

Dagens sång: Namnet Jesus

av Birgitta

Björn, Sunne