Född på nytt

Frälsarkransen

Dagens bibelord: ’Där fanns en farisé som hette Nikodemos och som var medlem i det judiska rådet . Han kom till Jesus en natt och sa: ”Rabbi, vi vet att du är en lärare som har kommit från Gud. Ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom.” Men Jesus svarade: ”Ja, sannerligen säger jag dig: den som inte föds på nytt får aldrig se Guds rike.” ”Hur kan någon födas på nytt när man är gammal?” undrade Nikodemos. ”Man kan väl inte komma in i sin moders liv och födas igen?” Jesus svarade: ”Ja, sannerligen säger jag dig: den som inte blir född av vatten och Ande får överhuvudtaget inte komma in i Guds rike. Det som föds på mänskligt sätt är mänskligt, men det som föds av Anden är andligt. Förvåna dig därför inte över att jag säger att ni måste födas på nytt . Vinden blåser vart den vill. Du hör den blåsa men kan inte säga varifrån den kommer eller vart den tar vägen. Så är det också med var och en som är född av Anden.” ’ Johannes 3:1-8 https://my.bible.com/bible/916/JHN.3.1-8

Hur blir jag frälst? En fråga som du kanske har ställt dig. Det finns många uttryck för detta
  – Född på nytt som vi läste ovan.
  -Ta emot Jesus i sitt hjärta.
  – Omvända sig
  – Bli en kristen.
I vissa sammanhang tycker man att bli frälst låter litet simpelt. Jag hörde Karl-Erik Sahlberg berätta en gång hur han, när han var ny i sitt arbete i Klara kyrka, frågade en person hur han hade det med Jesus. Personen i fråga förstod inte vad han menade. Då sa en kompis
  – Han  frågar om du är frälst!

Jag har varit kristen ganska länge och sett många bli frälsta. Ingen omvändelse är den andra lik. Ibland gör någon som Nikodemos, kommer till Jesus om natten, ibland blir man frälst i ett väckelsemöte, ibland kan frälsningen mogna fram under lång tid.

Jesus säger i det här bibelordet 
  –
Det som föds på mänskligt sätt är mänskligt, men det som föds av Anden är andligt och
  – Vinden blåser vart den vill. Du hör den blåsa men kan inte säga varifrån den kommer eller vart den tar vägen. Så är det också med var och en som är född av Anden

Vi vet alltså inte riktigt hur det går till men vi vet att vi får överlämna våra liv till Jesus och Han förlåter oss våra synder och vi blir Hans barn.

Dagens sång: Född på nytt

Publicerat den
Kategoriserat som Kristet

av Birgitta

Björn, Sunne