Berättelsen om julen Del 1

 

Angeln Gabriel
Bebådelsen

Dagensbibelord: Från Gamla Testamentet
’ Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. Tala till Jerusalems hjärta och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess skuld är försonad, och att det fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen: ”Bana väg för Herren , gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land bli slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras, alla människor ska se det tillsammans, för Herrens mun har talat.” Hör, någon säger: ”Predika!” Och en annan svarar: ”Vad ska jag predika?” ”Allt kött är gräs, och all dess härlighet som blomman på marken. Gräset vissnar, blomman faller av när Herrens Ande blåser på det. Ja, folket är gräs! Gräset vissnar, blomman faller av, men vår Guds ord består för evigt.” Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft! Höj den utan fruktan, säg till Juda städer: ”Se er Gud!” Ja, Herren Gud kommer med kraft, hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Han vallar sin hjord som en herde, han samlar lammen i sina armar och bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.’ Jesaja 40:1-11 https://my.bible.com/bible/1223/ISA.40.1-11
Från Nya Testamentet
’ I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ”Gläd dig , du som fått nåd! Herren är med dig.” Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut.” Då sade Maria till ängeln: ”Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man.” Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds Son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud .” Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne. ’ Lukasevangeliet 1:26-38 https://my.bible.com/bible/1223/LUK.1.26-38
Eftersom det är jul snart kommer jag att några dagar lägga ut berättelsen om julen. Vi behöver bli påminda om varför  vi firar jul i all kommersialism som finns i samband med julen, så att vi kan stressa ner  och fundera på det härliga budskapet om varför Jesus kom till jorden.
Dagens sång: O Betlehem

av Birgitta

Björn, Sunne