Berättelsen om julen Del 2

Lovsång

Dagens bibelord: ’ Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige Ande och ropade med hög röst: ”Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse.”
Marias lovsång:
Då sade Maria: ”Min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud, min Frälsare, för han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig, för den Mäktige har gjort stora ting med mig och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som vördar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm, han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner, och de enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att vara barmhärtig mot Abraham och hans barn till evig tid, så som han har lovat våra fäder.”’ Lukasevangeliet 1:39-55 https://my.bible.com/bible/1223/LUK.1.39-55

Tänk att Gud använde två enkla kvinnor vid historiens största händelse, när Jesus skulle komma till jorden, först Maria som var en enkel tonårsflicka och även Elisabet som var en föraktad, ofruktsam antagligen äldre kvinna, som skulle föda Johannes, som var den som skulle bereda vägen för Jesus.

Sakarias profetia om sin son Johannes: ’ Hans far Sakarias blev uppfylld av den helige Ande och profeterade och sade: ”Välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk! Han har rest för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids hus, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeters mun: frälsning från våra fiender och från alla som hatar oss. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund, den ed han gav vår fader Abraham: att vi, frälsta från våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan, i helighet och rättfärdighet inför honom alla våra dagar. Och du, barn, ska kallas den Högstes profet, för du ska gå före Herren och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen, med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss, för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg.”’ Lukasevangeliet 1:67-79 https://my.bible.com/bible/1223/LUK.1.67-79
Att den här profetian om Johannes kommer med i berättelsen om julen är för att visa hur förberett allting är. När Jesus börjar sin gärning vid 30 års ålder har just Johannes  kommit före och predikat om att Messias snart ska komma. 

Dagens sång: Marias lovsång

Publicerat av Birgitta

Björn, Sunne