Bekänna och tro

Fisk=Jesus Kristus, Guds Son, Frälsare
Användes av de första kristna

Dagens bibelord: ’Om någon bekänner mig (Jesus) inför människorna, ska jag inför min Fader i himlen bekänna honom. Men den som förnekar mig inför människorna ska jag förneka inför min Fader i himlen. ’ Matteus 10:32-33 https://my.bible.com/bible/916/MAT.10.32-33
’Om du alltså öppet bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du räddad. Det är hjärtats tro som leder till rättfärdighet, och den öppna bekännelsen som räddar. Skriften säger ju: ”Ingen som tror på honom ska stå där med skam.” Detta gäller för både judar och greker, för alla har samma Herre. Han ger generöst av sitt goda till alla som åkallar honom, för ”var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad” . ’ Romarbrevet 10:9-13 https://my.bible.com/bible/916/ROM.10.9-10
Det här är en fortsättning på det som jag skrev 2019-11-07 som handlade om frälsningen. Många, som mött  Jesus och fått en frälsningsupplevelse, kan tycka att det är svårt att berätta att ”Jag har blivit frälst”. Vad ska kompisar och bekanta säga? För andra kan det vara tvärtom…de vill berätta för hela världen vad som har hänt!!. Så har vi vår kära nyanlända, som har konverterat från Islam, de kan möta hårt motstånd från anhöriga och familj, för att inte tala om ifall de återvänder till sina hemländer. Då kan de till och med mista livet. 
Efter vad  Jesus och Paulus säger i verserna ovan förstår vi att det är viktigt med bekännelsen. 

Vi vet att Gud älskar oss och tar hand om oss. Vi får be till honom och Han sänder oss den Helige Ande till vår hjälp . Vi får lita på att det blir rätt.

Dagens sång: https://youtu.be/ZuzYQeA6lBU
H
är får du träna på norskan!

av Birgitta

Björn, Sunne