Tryggheten i Gud

Under dina vingar
Under Hans vingar

Dagens bibelord: ’ Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren : ”Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på.” ’
Psaltaren 91:1-2
Det vore konstigt att skriva om något annat i dessa orostider än om tryggheten i Gud. Den här psalmen har blivit mycket citerad och läst under den  oroliga tid som vi nu lever i.  
 — sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga. Kan det finnas någon bättre plats? Det är där vi ska vara för jämnan. Den som vi ska lita på är inte i första hand statsepedemiologen utan på vår Far i himlen. Han ska alltid vara nummer ett.
Ytterligare en fin bild på trygghet är:
  – ’
Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. ’
Psaltaren 91:4
Jag kan inte garantera dig att du ska slippa coronan, men du kan få en trygghet om du söker Gud och låter honom ta hand om ditt liv. 
Han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. ’
Psaltaren 91:11-12

Dagens sång: Du mitt hopp

Publicerat av Birgitta

Björn, Sunne