Påskens budskap 2: Måndag

Vår

Dagens bibelord: ’Men vem trodde på vårt budskap, och för vem har Herren uppenbarat sin arm ? Som en späd planta växte han upp inför honom, som en rot ur torr mark. Han hade ingen ståtlig gestalt som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man som visste vad lidande var, en som man döljer sitt ansikte för. Han var föraktad, och vi betraktade honom som värdelös. Ändå var det våra sjukdomar han bar, och våra smärtor tog han på sig, medan vi trodde att Gud straffade honom, slog honom och lät honom lida. Han blev sårad för våra överträdelsers skull, krossad för våra missgärningar. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Genom hans sår blir vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en valde sin egen väg. Herren lät honom drabbas av all vår skuld. Han blev torterad och förödmjukad men öppnade ändå inte sin mun. Han var som ett lamm som förs bort för att slaktas, eller som tackan som står tyst när man klipper henne, han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad, dömd och bortförd. Vem i hans släkte tänkte på det? För han togs bort från de levandes land, blev straffad för mitt folks brott. Sin grav fick han bland de gudlösa, och med en rik man i sin död, han som aldrig hade gjort något orätt och aldrig hade ljugit. Men det var Herrens vilja att låta lidandet drabba honom, och även om hans liv blev givet som ett skuldoffer, ska han få se ättlingar och ett långt liv. Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över, ska han se ljuset och bli tillfreds med insikten. Min rättfärdige tjänare gör många rättfärdiga och bär deras skulder. Jag ska ge honom hans andel bland de stora, och han ska dela byte med de mäktiga, för han var beredd att dö. Han räknades som en syndare, när han bar de mångas skuld och bad för syndarna.’
Jesaja 53:1-12

Dagens sång: Stå upp i tro

av Birgitta

Björn, Sunne