Hopp 2

Dagens bibelord: ‘ Herrens nåd är det att det inte är slut med oss, hans barmhärtighet upphör aldrig. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet. ‘ Klagovisorna 3:22-23 https://my.bible.com/bible/916/LAM.3.22-23 Tänk att få veta det och leva i det. Dagens sång: Morgon mellan fjällen När jag var barn hade vi alltid en liten morgonbön […]

Hopp1

Dagens bibelord: ‘Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud, som har skapat hela jorden? Han blir aldrig trött och svag. Ingen kan utforska hans förstånd. Han ger kraft åt den trötte och styrka åt den svage. ‘ Jesaja 40:28-29 https://my.bible.com/bible/916/ISA.40.28-29 Ytterligare ett bibelord om  hur stor Herren är. Han är […]

Lidande

Dagens bibelord. ‘Jag anser att de lidanden vi får gå igenom här i denna tid inte betyder någonting jämfört med den härlighet som en dag ska uppenbaras för oss. ‘ Romarbrevet 8:18 https://my.bible.com/bible/916/ROM.8.18 Det finns nog ingen som inte gått igenom lidande och prövningar på något sätt. Det här bibelordet vill visa oss att när […]